BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aliosman TiRYAKİ, Aslıhan ÖZDEMİR, Aysun YILDIZ, Ceyda Ayça AVCI, Ceren KARAKAYA, Baran TARHAN
FARKLI TANE BOYUTLARINDAKİ KUVARSIN ELEKTROPORSELEN BÜNYEDE TERMAL ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Enerji nakil hatlarında kullanılan iletkenlerin direklere tespitine ve iletkenleri toprak ile diğer iletkenlere karşı izole etmeye yarayan şebeke malzemelerine izolatör denir. Yapıldıkları malzemeye göre porselen silikon, epoksi reçineli ve cam izolatör olmak üzere dört çeşit izolatör tipi mevcuttur. Porselen izolatörler diğer malzeme türlerine göre, sertlik ve mekanik dayanıklılığı olan, yalıtımda yarı iletkenliğe adapte edilebilen, değiştirilebilen elektriksel özellikleri ile kimyasal etkilere, ısı ve hava koşullarına karşı dayanıklılık, yüksek korozyon dayanıklılığı, estetik tasarım gibi üstünlüklerinden dolayı daha avantajlı konumdadır. Porselen izolatörlerde yaygın olarak kullanılan iki farklı tip porselen türü vardır. Bunlar alümina ve kuvars esaslı izolatörlerdir. İzolatörün karşılamasının beklendiği mekanik ve elektriksel özellikler değerlendirilerek gerekli izolatör grubunun seçimi yapılmaktadır. Kuvars esaslı porselen izolatörler ise alçak ve yüksek gerilim kademelerinde kullanılmaktadır. Kuvars esaslı porselenlerde ana bileşen olan kuvars bünyenin teknik ve karakteristik özellikleri üzerinde son derece önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada farklı tane boyutlarındaki kuvars hammaddesinin porselen izolatör bünyesi üzerindeki termal etkileri incelenmiştir. Bu amaçla elek üstü bakiyeleri en fazla %1 olan 45µ, 63 µ ve 100 µ tane boyutuna sahip kuvarsla porselen izolatör massesi hazırlanmıştır. Hazırlanan reçetelerin fiziksel ve termal özellikleri analiz edilmiştir. Reçeteler hazırlanırken kullanılan kuvars tane boyutu düştükçe termal genleşme katsayısı azalmaktadır. Kuvars tane boyutu yükseldikçe termal genleşme katsayısı da yükselmektedir. Çalışma sonunda kuvars tane boyutu yükseldikçe temel fiziksel özellikler kötüleşmektedir. ORCID NO:0000-0003-3075-9520

Anahtar Kelimeler: Kuvars, Elektroporselen, Seramik İzolatör, Tane Boyutu 


Keywords: