BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Asal AKBARPOUR, Zafer TEKİNER
FARKLI VOLTAJLARDA Tİ6AL4V ALAŞIMINA UYGULANAN ANODİZASYON İŞLEMİNİN TİO2 TABAKASINA ETKİSİ
 
Günümüzde, Biyomedikal metallerin kullanımı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu alanda kullanınan biyouyumlu metallerin arasında Titanyum ve alaşımlarının önemi, yüksek korozyon direnci, hidrofilik özellikleri ve insan vucuduyla uyumlu olmaları nedeniyle devamlı olarak artmaktadır. Titanyum ve alaşımları, diğer alaşımlar ile mukayese edildiğinde üstün elektrokimyasal özellikler taşıyor olması ile bilinmektedir. Bu özellikler endüstriyel uygulamalar, biyomedikal alanlar ve malzeme tasarımı gibi alanlarda büyük bir öneme sahiptir. Titanyum malzemenin yüzeyinde koruyucu bir TiO2 filminin oluşması bu üstün özelliğin daha çok artması noktasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, TiO2 tabakasının oluşum sürecinin ve kalınlığının belirlenmesi, malzemenin performansını anlamak ve geliştirmek için kritik bir adımdır.yüzey modifikasyon teknikleri arasında Anodayzing düşük maliyetli ve çok yönlü oluşu sebebi ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Oksit tabakasının kalınlığı öncelikli olarak titanyum alaşımı ile, ardından anodik oksidasyon işlemi sonucunu etkileyen voltaj, akım yoğunluğu, anodizasyon süreci, elektrolit türü ve elektrolit yoğunluğu gibi parametrelerle yakından ilişkilidir. Anodayzing gibi yüzey modifikasyon yöntemlerinin, Titanyum grade 5 gibi biyomalzemelerin biyouyumluluğunu arttırmakta önemli bir etkisi vardır. Bu çalışmada, Titanyum grade 5 (Ti-6Al-4V) alaşımının yüzeyinde, çözelti olarak H2SO4 kullanılmıştır. 0,03 A/cm2 akım uygulanarak oluşturulan TiO2 tabakasının davranışı karakterize edilmiştir. TiO2 oksit tabakasının taramalı elektron mikroskop (SEM) görüntüleri incelenerek kalınlıkları ölçülmüştür. Anodizasyon voltajı arttıkça TiO2 tabakasının arttığı görülmüştür. Ayrıca TiO2 tabakasının kalınlığına göre oluşan renklerin voltaj değerleri bulunmuştur. ORCID NO: 0009-0006-1743-6005

Anahtar Kelimeler: Anodizasyon, Titanyum Alaşımı, H2SO4, TiO2 


Keywords: