BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper CUMHUR, Çiğdem Avcı KARATAŞ, Zeynep YAMAN, Temel TEMİZ
GAZBETON DOLGU DUVARLARIN GENİŞLETİLMİŞ ÇELİK LEVHALARLA GÜÇLENDİRİLMESİ
 
Geçmişte yaşanan depremlerin hemen hepsinde betonarme yapılarda dolgu duvar hasarları meydana gelmiş ve can kayıpları yaşanmıştır. Betonarme yapılarda dolgu duvar türü olarak gazbeton yaygın olarak kullanılmaktadır. Gazbeton işlenmesi kolay, hafif, yangına dayanıklı ve yalıtım özellikleri de iyi olan bir yapı malzemedir. Gazbetonun bu özellikleri dolgu duvar olarak betonarme yapılarda tercih edilmesine sebep olmuştur. Literatürde gazbeton dolgu duvarların güçlendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz olması ve genişletilmiş çelik levhalarla dolgu duvar güçlendirme çalışmalarından iyi sonuçların elde edilmesi çalışmanın planlanmasında önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Bu çalışmada, gazbeton dolgu duvarlar genişletilmiş çelik levhalar ile güçlendirilerek deprem esnasında rijitliği ve kesme dayanımının artırılması, dolgu duvarların bütünlüğünün sağlanarak düzlem dışı devrilmeye karşı önlenmesi ve depremler sonrası can kayıplarının azaltılması hedeflenmiştir. Yapılan güçlendirme çalışmasında genişletilmiş çelik levha kalınlığı (1.5mm) sabit tutulmuş ve bulon aralığı (100mm, 150mm, 200mm ve 400mm) değişken deney parametresi olarak alınmıştır. Çalışma kapsamında, 1/1 ölçeğe sahip 1000mm x 1000mm boyutunda (birim panel) bir adet referans deney elemanı ve dört adet güçlendirilmiş deney elamanı kendi başına dayanımı olmayan dört köşesi mafsallı çelik bir çerçeveye yerleştirilerek köşegen doğrultusunda diyagonal yüklemeye tabi tutularak test edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, referans deney elemanının aksine güçlendirilmiş deney elemanlarının taşıma gücünde ani düşüşler olmamıştır. Ayrıca güçlendirilmiş deney elemanlarının davranışları iyileştirilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-3664-3545

Anahtar Kelimeler: Deprem, Dolgu duvar, Gazbeton, Genişletilmiş çelik levha, Güçlendirme, Diyagonal yükleme, TBDY 2018 


Keywords: