BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine SERT, Hatice GÖKKAYA, Kürşat KÖK, Ali SAVAŞ, Hasan E. ZENGİN, Erdinç KIR
GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI
 
Geri dönüşüm, kullanılmış veya atık malzemelerin işlenerek yeni ürünlerin üretiminde tekrar kullanılması sürecidir. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu ve atık miktarının azaltılması gibi bir dizi fayda sağlar. Bu süreç, endüstriyel ekosistemlerde ve çevresel döngülerde önemli bir yer tutar. Geri dönüşümün ilk aşaması olan toplama için geri dönüşüm kutuları kullanılmaktadır. Bu kutular ofislerde, okullarda, alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olarak bulunduğu ortak alanlarda bulunmaktadır. Mevcut atık toplama birimleri içlerinde poşet bulunan ve etrafından taşan poşetle görüntü kirliliği oluşturan kutulardır. Genellikle üzerinde herhangi bir bilgilendirici görsel bulunmamaktadır, bulunanlar ise çevredeki insanların dikkatini çekmemekte ve geri dönüşüme katkı sağlamada yetersiz kalmaktadır. Geri dönüşüm kutuları için sıklıkla aynı ortak tasarımın kullanılıyor olması kutunun görünürlüğünü yıllar içerisinde azaltmış olup bu sorun atık kutularında yeni bir tasarım ihtiyacını doğurmuştur. Tasarlanan geri dönüşüm kutusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak kutunun yaşam döngüsüne uygun bir çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda tasarım fabrika içerisinde ek işleme gereksinim olmadan üretilebilecek, yapıştırma işlemi olmaksızın manuel olarak hacim kazanarak ve kullanıma hazır hale getirilebilecektir. Kutunun formu elle kurmaya uygun olacak şekilde tasarlanan tırnak detayları ile, zemini ise kilit geçme tasarımı ile oluşturulmaktadır. Kutu içerisine koyulacak poşetin dışarıdan görülmesini engellemek ve kutunun boşaltılmasını kolaylaştırmak için çıkarılabilir kapak tasarımı yapılmıştır. Geri dönüşüm kutusu, kullanıcıların dikkatini çekme ve onları kullanıma teşvik etme amacıyla geri dönüşüm simgesindeki oklardan esinlenerek üçgen formunda tasarlanmıştır. Kutu grafik tasarımında da geri dönüşüm ile ilgili görseller ve yazılar bulunmaktadır. Bu sayede, kullanıcılar için ortamlarda görsel olarak kolayca fark edilebilen ve estetik açıdan dikkat çeken bir kutu tasarlanmıştır. Kutunun yüksekliği ve hacmi ergonomik parametrelere göre belirlenmiş olup kolay kullanım ve boşaltma hedeflenmiştir. Tasarlanan bu kutu, hem görsel hem de işlevsel açıdan önemli bir atık yönetimi çözümü sunarken, geri dönüşüme ve sürdürülebilirlik amaçlarına katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oluklu Mukavva, Geri Dönüşüm, Atık Kutusu, Sürdürülebilirlik 


Keywords: