BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma KORKMAZ, Semra ÇAVUŞ, Adnan Fatih DAĞDELEN
GIDA İLE TEMAS EDEN SİLİKON MALZEMELERİN RİSKLERİNİN VE UÇUCU BİLEŞEN İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ
 
Gıda ile temas eden malzemelerden geçen kalıntılar gıda güvenliği, insan sağlığı ve gıdanın organoleptik özellikleri üzerinde etkilidir. Üretim sırasında kullanılan çözücülerin yanı sıra polimer bozunma ürünleri, aromatik uçucu bileşikler, antioksidanlar, antimikrobiyaller, kasıtlı olarak eklenen maddeler (IAS), kasıtsız olarak eklenen maddeler (NIAS), monomerler, oligomerler ve nanopartiküller gıdaya geçebilmektedir. Silikon kauçuk, esnek, yapışkan olmayan bir yüzeye ve yüksek sıcaklık ve yüksek basınç direncine sahiptir. Bu nedenle pişirme kalıpları, düdüklü tencere contaları, biberon emzikleri, emzikler, pipetler, contalar, gıda ambalajları, sofra ve fırın gereçleri gibi gıdayla temas eden malzemelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Silikon kauçuk, siloksan moleküllerinin çapraz bağlama ajanı ile polimerizasyonu ve kürlenmesi ile elde edilmekte fakat bu aşamada polimerizasyon prosesinin reaksiyon yan ürünleri olarak oligodimetilsiloksanlar ortaya çıkabilmektedir. Yüksek ve düşük sıcaklık, mikrodalgada kullanım ve tekrarlı kullanım gibi koşullar silikon kauçuk pişirme kalıplarının özelliklerini etkilemekte ve kimyasalların özellikle de silikon oligomerlerin gıdaya migrasyonuna neden olabilmektedir. Almanya’da gerçekleştirilen bir çalışmada piyasadan alınan silikon kauçuk numunelerin yaklaşık yüzde yirmisinin yasal limit olan %0,5'in (a/a) üzerinde uçucu madde içerdiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmada ağız (mukoza) ve gıda ile temas etmesi amaçlanan silikon esaslı malzemelerden uçucu bileşiklerin salınımının tespit edilmesine yönelik yöntem ile ilgili yapılan çalışmalara ve silikon malzemelerden kaynaklanabilecek risklere yer verilmiştir. Son yıllarda silikon kauçuk pişirme kalıplarına yönelik bir talep artışı vardır. Bu bağlamda karşılaşılabilecek risklerin öngörülebilmesi adına bu konu ile ilgili yapılacak araştırmaların önemi vurgulanmıştır. ORCID NO: 0000-0003-2751-1997, 0000-0002-7927-5124, 0000-0002-6777-273X

Anahtar Kelimeler: Silikon Kauçuk, Uçucu Bileşenler, Gıda ile Temas Eden Silikon Malzemeler, Migrasyon 


Keywords: