BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Demet ÖZDEMİR, Buket ÖZDEMİR IŞIK
GİRESUN-TRABZON VE RİZE İLLERİNDE BULUNAN ANDEZİT/BAZALT PATLATMALI MADEN SAHALARINDAKİ REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Nüfusun hızlı artışı günümüzde yaşam koşullarını etkilemekte ve buna bağlı olarak genel ihtiyaçlar için gerekli olan hammaddenin büyük bir kısmı madenler tarafından karşılanmaktadır. Ancak, madenciliğin beraberinde getirdiği çevresel sorunlar göz önüne alındığında, açık ocak madenciliği sonrasında rehabilite projelerinin uygulanması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu projelerin amacı, çevre sorunlarını en aza indirerek, yerel halkın ihtiyaçlarına uygun yeni kullanım alanları oluşturmaktır. Rehabilitasyon süreci, alanların düzenlenmesi ve iyileştirilmesini içermekte olup, tüm madencilik faaliyetlerinin planlı bir şekilde başlaması ve üretim süreci boyunca devam etmesini gerekmektedir. Bu bağlamda, taş ocakları, maden alanları içerisinde en yaygın olanlarıdır. Bu çalışma, Giresun ili Görele ilçesi Çavuşlu, Trabzon ili Of ilçesi Kaban, Rize ili Pazar ilçesi Tektaş alanlarındaki üç farklı maden sahasını içermektedir. Araştırmada, çalışma sahalarının genel durumları analiz edilmiş ve bu alanların gelecekte terk edilmesi durumunda uygulanabilecek rehabilite çalışmaları değerlendirilmiştir. Uydu görüntüleri üzerinden alan taramaları yapılarak, coğrafi bilgi sistemleri araştırmanın gerçekleştirilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Çalışmada maden sahalarının mevcut durumları incelenmiştir. Maden sahalarının coğrafik ve arazi özellikleri dikkate alınarak, maden sahalarının terk edildikten sonra doğaya kazandırılması için öneriler geliştirilmiş ve maden sahalarının rehabilite çalışmalarının ekonomik ve çevresel açıdan faydalı hale gelmesi tasarlanmıştır. Çalışmada, bu tür madencilik faaliyetlerinde hazırlanan ilk projelerin, maden çalışmaları sona ermeden önce revize edilmesiyle ilgili öneri sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0003-1617-8084

Anahtar Kelimeler: Maden ocakları, Rehabilitasyon, Rekreasyon, Acık ocak madencilik 


Keywords: