BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma GÜLER, Leyla KADERLİ
GÜNCEL BELGELEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TALAS HACI AHMET EFENDİ ÇEŞMESİ
 
Tarihsel süreç içinde çeşitli uygarlıkların suyun işlevsel yanının ötesinde, aynı zamanda ona kutsal ve anıtsal anlamlar yüklemişlerdir. Mahalleler, meydanlar ve yol köşelerinde yer alan çeşmeler, içme suyu ihtiyacını karşılamakla birlikte, temizlik, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda da kullanılmıştır. Su yapıları, mimari ve tarihsel değeri yansıtarak insanların sosyalleşebildiği mekanlar olarak da önem kazanmışlardır. Kayseri'nin Talas ilçesinde yer alan Hacı Ahmet Efendi Çeşmesi günümüzde zamanın getirdiği tahribatlara açık bir şekilde terk edilmiştir. Bölgenin geçmişteki karakteri, öncelikle gayrimüslimlerin yoğun olarak tercih ettiği ve sayfiye konutların bulunduğu bir bölge olarak belirlenmiştir. Ancak mübadele süreci ve ardından gelen göçlerle birlikte geleneksel yerleşim dokusu değişmiş, günümüzde ise modern kentleşme sürecine adapte olmuştur. Çalışmada Hacı Ahmet Efendi Çeşmesi dört farklı dijital belgeleme yöntemiyle incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Uzaktan algılama sistemi, İHA-drone ile yapılan 3D modelleme, fotogrametrik çalışma prensibiyle yersel lazer tarama (LIDAR) uygulaması ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafların birleştirilmesiyle oluşturulan 3D modeller, çeşme ve çevresini detaylı bir şekilde belgelemiştir. Bu yöntemlerin bir araya getirilmesi, kolay, hızlı, doğru ve detaylı bir belgeleme olanağı sunmuştur. Ancak, çeşmenin tahribata uğramış olması ve çevresinde bitkilerin bulunması gibi faktörler, farklı yöntemlerin farklı derecelerde başarı elde etmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, birbirini tamamlayan yöntemlerin kullanılması, yapıyı her açıdan değerlendirme ve daha sağlıklı sonuçlar elde etme açısından önemlidir. Sonuç olarak, bu çalışma, su yapılarının tarihsel, kültürel ve mimari önemini vurgulayarak, dijital belgeleme yöntemlerini kullanarak bu mirasın korunmasına ve anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. ORCID NO: 000-0002-0244-7880, 0000-0002-3497-6664

Anahtar Kelimeler: Talas, Çeşme, Dijital Belgeleme, Fotogrametri, Lidar, İHA 


Keywords: