BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Miraç ÖZTÜRK, Tarkan SANDALCI
HAFİF HİBRİT TRAKTÖRLERDE DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON SALIMI İÇİN HİBRİT MODLARIN ANALİZİ
 
Günümüzde çevresel endişelerin artması, otomotiv endüstrisini daha düşük emisyonlu araçlar üretmeye yöneltmiştir. Emisyon regülasyonlarının sıkılaştırılması, yol üstü araçlarda olduğu gibi yol dışı araçlarda da hibritleşme sürecini hızlandırmıştır. Traktörler, tarım sektörünün temel araçları olarak geleneksel içten yanmalı motorlarla uzun süredir güçlendirilmiştir. Ancak, günümüzde hibritleşme konsepti traktörlerde enerji verimliliğini arttırmak, emisyonları azaltmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek amacıyla giderek daha fazla benimsenmektedir. Hibrit araçlar için mevcut enerji yönetim stratejilerinde basitliği, güvenilirliği ve uygulama kolaylığı nedeniyle kural bazlı yaklaşımlar tercih edilmektedir. Bu çalışma, dizel-elektrikli hibrit traktör için gerçek zamanlı optimizasyona dayalı bir enerji yönetimi stratejisi (EMS) olan eşdeğer enerji minimizasyonu yönteminin (EEMY) tasarımı ve uygulanmasına odaklanmaktadır. Çalışma, deneysel çalışmalar ve modelleme çalışmaları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Tarla sürme operasyonu için traktörün çalışma koşullarını belirlemek amacıyla Türkiye’nin Konya ilinde saha testleri gerçekleştirilmiştir. Saha testleri sert ve yumuşak olmak üzere iki farklı toprak tipinde gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, çalışmada kullanılacak olan iki farklı dizel motorun performans ve emisyon haritalarını oluşturabilmek amacıyla dinamometre üzerinde ilgili motor testleri gerçekleştirilmiştir. GT-SUITE yazılım programında, konvansiyonel ve hibrit traktörler için taşıt modelleri oluşturulmuş ve bu modeller üzerinde yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salımını karşılaştırmak amacıyla simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Veriler, hibrit traktörün konvansiyonel traktöre göre %8,93 daha az CO2 emisyon salımı yaptığını göstermiştir. ORCID NO: 0009-0007-4212-6938

Anahtar Kelimeler: Hibrit, Emisyon, Eşdeğer Enerji Minimizasyonu Yöntemi 


Keywords: