BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Uğurcan GÜREL, Emirhan KOÇ, Vural KART
HAVA KANALI ÜFLEME PERFORMANSININ TASARIMSAL OPTİMİZASYONLA İYİLEŞTİRİLMESİ
 
Hava kanalları, birçok endüstriyel uygulama ve konfor iklimlendirme sistemlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Otomotiv sektöründe ise araç iklimlendirmesi yolcuların sürüş ve seyahat konforunu etkileyen en önemli özelliklerden biridir. Hava kanalı üfleme sistemleri, havanın kontrollü bir şekilde araç içerisine taşınmasını ve dağıtılmasını sağlayan kilit bileşenlerdir. Bu sistemler enerji verimliliği, hava kalitesi ve seyahat konforu açısından kritik öneme sahiptir. Hava kanalı ve hava akışı konularında yapılan mühendislik çalışmaları bu şartları iyileştirmeye yöneliktir. Hava kanalı üfleme performansı optimizasyon çalışmalarında, aerodinamik yüzeylerin ve sistem tasarımının detaylıca incelenmesi ve sanal analizlerle doğrulanması gereklidir. Hava akışı, klimadan çıkan hava ile birlikte hava kanallarıyla taşınmakta olup, üfleme menfezlerinden ortamı ısıtmakta ve soğutmaktadır. Hava akış sürecinde havanın taşındığı yüzeylerin yapısı aerodinamik bir yapıda olmalı ve kanal boyunca sürdürülebilir olması sağlanmalıdır. Bu çalışmada parçalı hava kanalı tasarımı ve yekpare hava kanalı tasarımlarının üfleme performansları incelenmiş olup ayrıca hava kanalı kesit geometrilerinin hava biriktirme ve hava dolaşım performansları karşılaştırılmıştır. Sanal analizlerde doğrulanan ve tasarımla optimize edilen yekpare aerodinamik hava kanalı tasarımının üfleme performansına pozitif etki ettiği hesaplanarak doğrulanmıştır. Parçalı hava kanalı yapılarının, hava akış performansını düşürdüğü tespit edilmiş olup ayrıca akış hızını da düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu çalışmayı inceleyen HVAC ve Trim Tasarım Mühendislerine yapacakları sanal analiz ve tasarımlar konusunda fikir vermesi amaçlanarak literatüre girdi oluşturması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hava kanalı, üfleme, emme, hava kanalı performansı, hava akışı 


Keywords: