BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine SERT, Hatice GÖKKAYA, Kürşat KÖK, Ali SAVAŞ, Hasan E. ZENGİN, Erdinç KIR
İNDİRİM MARKETLERDEKİ PROBLEM ANALİZİ SONUCU TASARIM GELİŞTİRME VE PROTOTİP İMALATI
 
Rafa hazır ambalaj(SRP) olarak da adlandırılan teşhir kutuları, kolay tanımlama, kolay açma, kolay rafa kaldırma, kolay imha etme, kolay alışveriş işlevlerine sahiptir. Proje kapsamında rafa hazır ambalajların BİM, A101, ŞOK indirim marketlerinde kullanımı gözlemlenmiş, tüketici ve kullanıcı sorunları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda en yaygın problemlerin mukavemet kaynaklı sorunlar, perfore bozulmaları, perfore ihtiyacı, yanlış kullanım ve seperatör problemleri olduğu belirlenmiştir. Analiz neticesinde belirlenen odak noktaları, perfore deformasyonları ve perfore ihtiyacı olmuştur. Bu sebeple tasarım çalışması, söz konusu problemleri gidermeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında farklı perfore tipleriyle dayanım, koparma, kullanım testleri yapılmıştır. Testlerin sonucunda oval ve 3*3’lük perfore kesiminin dayanıklılık, ergonomi ve estetik açıdan en uygun olduğu anlaşılmıştır. Gözlem sonucunda ortaya çıkan diğer durum ise raflarda sergilenen kutuların sadece bir yanlarında açıklık bulunduğu ve bunun köşe raflarında kullanım için yetersiz olduğudur. Ürünün görünürlüğünün artması ve tüketicinin dikkatini çekebilmesi için köşe raflarda ve market koridorunda (orta alanlar) bulunan teşhir kutularının iki yandan da sergilenebilir olması gerekmektedir. Proje kapsamında bu bağlamda tasarım çalışmaları yapılmış olup farklı teşhir kutusu tasarımları oluşturulmuştur. Bu tasarımlar iki parçadan ( kapak ve teşhire hazır kutu) ve tek parçadan oluşan tasarımlar şeklindedir. İki parçadan oluşan tasarımda kapak, iki yandan teşhir alanına sahip kutunun sevkiyatı süresinde ihtiyaç duyduğu korumayı sağlayacak yan parçalara sahiptir. Tek parçada oluşan tasarım ise bu yan parçaları bünyesinde bulunduran bütünsel bir yapıya sahiptir. Bu tasarımlar ile köşe rafları ve koridorda sergilenen kutular için pratik, estetik ve müşteri ilgisini çekecek şekilde yenilikçi çözüm önerileri geliştirilmiştir. İndirim marketlerde sunulan bir çok farklı ürün kategorisinde uygulanabilecek olan bu tasarımlar sektörde yüksek bir potansiyele sahiptir.

Anahtar Kelimeler: İndirim market, Teşhir kutusu, oluklu mukavva



 


Keywords: