BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Füsun DOBA KADEM, R. Tuğrul OĞULATA
İPLİĞİ BOYALI PAMUKLU GÖMLEKLİK KUMAŞLARDA BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
 
Gömleklik dokuma kumaşlarda kumaş kalitesini etkileyen özelliklerin başında kullanım alanı dikkate alındığında, kumaşların dikilebilirliği, hava geçirgenliği ve yumuşak tuşe özelliği gibi nitelikler önem kazanmaktadır. Gömleklik kumaşlar dokuma öncesi genel olarak ipliği boyalı olarak üretilmektedir. Çalışma kapsamında, %100 pamuklu hammaddeden (penye) ring iplik üretim sistemiyle eğrilmiş iplikler ilk olarak bobin boyama işlemine tabi tutulmuştur. Pamuklu gömleklik kumaşlar farklı sıklıklardaki atkı ve çözgü ipliklerinden farklı örgülerde kancalı dokuma makinesinde dokunmuş ve yakma-haşıl sökme işlemlerine tabi tutulmuştur. Ön terbiye işlemi sonrasında kumaşların fiziksel özellikleri ve bazı performans özellikleri standartlara göre tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, bez ayağı, 2/2 dimi ve panama olmak üzere, üç farklı örgü yapısında ipliği boyalı gömleklik kumaşlar seçilmiştir. Konfeksiyon ürünü olarak değerlendirilen gömleklik kumaşların test edilen performans özellikleri, dikilebilirlik, hava geçirgenliği ve yumuşaklık derecesidir. Kumaşların dikilebilirlik değerleri ve iğne batış kuvvetleri, L&M Dikilebilirlik Test Cihazı ile tayin edilebilmektedir. Dikilebilirlik test cihazı ile iğne batış kuvveti ölçümü yapılmaktadır, dikiş ipliği kullanılmadan dikiş iğnesinin kumaşa batışı için gereken kuvvet gf cinsinden ölçülmektedir. Dikilebilirlik Test Cihazı kullanılarak gömleklik kumaşların iğne batış kuvvetleri ve dikilebilirlikleri deneysel olarak tespit edilmiştir. Kumaşların yumuşaklık derecesinin belirlenmesinde Stiffness Tester Cihazı kullanılarak ASTM D 4032-94 Dairesel Eğme Test Metodu esas alınmıştır. TS 391 standardı esas alınarak pamuklu gömleklik kumaşların hava geçirgenliği tayinin yapılmıştır. Test edilen performans özelliklerinden elde edilen sonuçlar, kullanılan ipliklerin numarası, dokunun sıklığı, örgü yapısı gibi parametreler ve uygulanan ön terbiye işlemi vb. işlemler dikkate alınarak yorumlanmıştır. ORCID NO: 0000-0002-7764-5910

Anahtar Kelimeler: Dikilebilirlik, hava geçirgenliği, kumaş sertliği, iplik boya 


Keywords: