BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aykut Alp YILMAZ
ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN MANYETİK FİLTRE TASARIMI
 
Özellikle bireysel ısıtma sistemi kullanılan hanelerde, ısıtma devresi içerisindeki suda çözünmeyen katı kirleticilerin (kum, metal tozu vb.) bahsedilen ısıtma devresine zarar vermesini engellemek amacıyla kullanılan bir manyetik filtre ile ilgilidir. Bahsedilen manyetik filtreler özellikle kombi, kazan vb. bireysel ısıtma sistemlerinde kullanılan ısıtıcı cihazı üreticileri tarafından cihazlarının iç aksamlarına zarar veren partiküllerin sistemden ayrıştırılması için ısıtma sisteminin bir elemanı olarak kullanılmak üzere talep edilmektedir. Isıtma sistemleri için çok çeşitli küresel valfler, kontrol valfleri, 3 yollu valfler, kollektörler, filtreler vb. sistem elemanları mevcuttur. Proje kapsamında yapılmak istenen manyetik filtre, ısıtma sistemi hatlarında bulunan süzgeçli filtrelerde pislik birikmesinden kaynaklanan tıkanmalar ve basınç kayıplarını yaşamadan sistemin daha efektif çalışmasını sağlayacaktır Manyetik su filtresi ısıtma suyunu yönlendirecek şekilde tasarlanacaktır. Filtre, çalışma halindeki pozisyonundan 90° döndürüldüğünde akışı durduracaktır. Çalışma halindeki pozisyonundan 180° döndürüldüğünde manyetik filtre, filtre sistemini bypass geçerek, ısıtma sistemine akışı sağlayacaktır. Tasarımımızı pazardaki ürünlerden ayıran temel fark tasarımımızın by-pass moduna sahip olmasıdır. By-pass moduna sahip olmasının getirdiği avantaj ise sistem aktif haldeyken filtrenin temizliğinin yapılabiliyor olmasıdır. Ürün, kullanıcı için pratikleştirilmiştir. Bir diğer fark ise ürünün muadillerine oranla hacminin daha küçük olmasıdır. Bu sayede mevcut debi kaybının da önüne geçilmiştir. Manyetik filtre tasarımı yapılırken dikkat edilen bir diğer husus ise bu ürünün setler halinde satışının mevcut olmasıydı. Manyetik filtrenin yanında açma ve kapatma işlevi görmesini sağlayan küresel valf ihtiyacının da ortadan kaldırılmasıydı. Yapılan tasarımda vananın filtrasyon modunun yanı sıra açma ve kapatma modu da mevcut idi. Sahip olduğu üç farklı işlevi, küre tasarımı bir araya getirmiştir. Hem maliyet açısından tasarruf söz konusudur hem de daha az hammadde ile filtrasyon sağlanabilmiştir. Tasarım yapılırken vana gövdesi içerisinde volan pozisyonuna bağlı olarak başka bir harici aksama ihtiyaç duymadan vana kendi içerisinde su akışını filtrasyona göndermeden bypass edilecek şekilde gövde küre aksamı tasarlanmıştır. Küre aksamının üretim metodu; üretilebilirliği kolaylaştırabilmesi adına, tekil bir döküm prosesi yerine iki aşamadan oluşan pirinç dövme ve plastik enjeksiyon proseslerinin birleşimi halinde bir tasarım uygun bulunarak tasarım tamamlanmıştır. Bu çalışma, kürenin üretilebilirliği ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümü için iki aşamalı bir üretim prosesine yöneltmiştir. ORCID NO: 0009-0005-4170-528X

Anahtar Kelimeler: Manyetik filtre, Filtrasyon, Küre tasarımı, Yerden ısıtma sistemleri 


Keywords: