BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemil SAĞER, Behiye Işık AKSULU
İSTANBUL İLİ KARTAL İLÇESİ 11449 ADA 18 PARSEL’DE YER ALAN AHŞAP YAPININ RESTORASYON ÖNERİSİ
 
Mimari kültür varlıkları, toplumların kimliğini, yaşam biçimlerini, örf ve âdetlerini yansıtan en büyük somut örnektir. Bu araştırmada İstanbul ilinin Kartal ilçesine bağlı Karlıktepe Mahallesi'nde, Başkan Sokak'ta yer alan 11449 ada 18 parselde bulunan yapı, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Ancak incelenen yapının yapım tarihi konusunda kesin bir bilgiye ulaşmak mümkün olmamıştır. Yapı, günümüzde sivil mimari örneklerinin büyük ölçüde kaybolduğu bir kentte, bulunduğu Kartal ilçesinde hala ayakta duran ve korunması gereken kültürel mirasın tescil edilmiş nadir yapılarından biridir. Yapı, günümüze kadar konut işleviyle kullanılan özgün bir yapı olup farklı aileler tarafından kullanılmıştır; hatta bugün bile kullanılmaya devam etmektedir. Yapı, farklı dönemlerde kullanıcılar tarafından yapılmış fiziksel müdahaleler nedeniyle özgünlüğünün kısmen kaybetmiş ancak gerekli bakım ve onarımlar sayesinde bugüne kadar varlığını sürdürebilmiştir. Yıllar geçmesine rağmen günümüzün çağdaş gereksinimlerini halen karşılayabilmektedir. Bu yapı, seçilen araştırma konusu olarak döneme ait mimari anlayışı ve kullanım koşullarını yansıtarak Kartal ilçesinin toplumsal, kültürel ve mimari tarihine ışık tutma amacını taşımaktadır. Aynı zamanda, geleneksel sivil mimari örneklerinden biri olması ve özgünlüğünü büyük ölçüde koruyarak günümüze kadar ulaşabilmiş olmasıyla da dikkat çekmektedir. Belirlenen bu yapının, inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini özgün unsurlarıyla yansıtan, tescilli sivil mimarlık örneği olarak mevcut durumunun detaylı bir şekilde fotoğraflanması ve belgelenmesi planlanmıştır. Ayrıca, çizimler ile kayıt altına alınarak fiziksel müdahale ve uygun işlev önerileri sunularak, sağlıklı bir şekilde kullanılması ve yapının gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kartal, Restorasyon, Koruma, Yeniden İşlev 


Keywords: