BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sedanur BALTA, Hakan ÖZBAŞARAN
KAFES SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR İLE OTOMATİK TASARIMININ HESAPLAMA YÜKÜ
 
Bilgisayar ile otomatik tasarım bir tasarımın bilgisayar tarafından insan müdahalesi olmadan gerçekleştirilmesidir. Eşzamanlı boyut, şekil ve topoloji optimizasyonu konusunda yapılan çalışmalar bilgisayar ile otomatik tasarımın, bilgisayar destekli tasarımın yerini almaya hazırlandığını göstermektedir. Eşzamanlı boyut, şekil ve topoloji optimizasyonu konusunda sunulan çoğu çalışma önerdiği optimizasyon yönteminin (veya yöntem iyileştirmesinin) performansını popüler test problemleri ile ölçmektedir. Bu test problemleri (i) bazı düğüm noktalarının (belirli veya tüm yönlerde) hareket etmesine izin vermemek, (ii) bazı düğümlerin birlikte hareket etmesini zorunlu kılmak, (iii) bazı çubukların kullanılmasına ve/veya kaldırılmasına izin vermemek ve (iv) çubukların ait oldukları kesit gruplarını önceden belirlemek gibi basitleştirmeler kullanılarak tasarlanmıştır; bu sebeple gerçek dünya tasarım problemlerini temsil edememektedirler. Ek olarak, bu problemlerin çoğunda sadece yapısal kısıtlar göz önünde bulundurulur ve yapım kısıtları ihmal edilir. Yapısal kısıtlar kullanılan malzeme (gerilme, şekil değiştirme vb.) ve taşıyıcı sistem davranışı (düğüm yer değiştirmesi, global burkulma vb.) ile ilgilidir. Yapım kısıtları ise sistemde kesişen elemanların bulunmaması ve bir düğüme çok sayıda elemanın bağlanmaması gibi sistemin imal edilmesini mümkün kılan kısıtlardır. Bu çalışmada düzlem kafes sistemlerin bilgisayar ile otomatik tasarımının gerçek hesaplama yükü tartışılmıştır. Burada “gerçek hesaplama yükü” ifadesi ile anlatılmak istenen, gerçek dünya problemlerinde olmayan basitleştirici kısıtların bulunmadığı ve yapısal kısıtların yanında yapım kısıtlarının da hesaba katıldığı tasarım problemlerine yakın-optimal çözümler aramak için harcanan işlem gücüdür. Kafes sistemlerin optimizasyonu için uygun olduğu daha önce yapılan çalışmalarla gösterilmiş parametresiz bir metasezgisel algoritma kullanılarak sayısal deneyler yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otomatik tasarım, Kafes sistem, Optimizasyon, Metasezgisel, Yapım kısıtları 


Keywords: