BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuray DEDİLER, Kaan KANSIZ, Hakan SAVAŞ, Tuncel AYTAŞ
KARSAN SAĞDAN DİREKSİYONLU E-JEST İÇİN STATİK EĞİM AÇISI TESTİNİN SANAL ANALİZ İLE KORELASYONU
 
Bilim ve teknolojinin gelişimi, otomotiv sektöründeki gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Bu gelişmeler otomotiv endüstrisindeki otoritelerin yayınladığı regülasyonların sınırları çerçevesinde kontrol altında tutulmaktadır. Bunun temel nedeni sürücü, yolcu ve çevre güvenliğini sağlamak, aynı zamanda sürücü ve yolcu ergonomisini optimum seviyede tutmaktır. Örneğin, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, otomobiller için kapsamlı regülasyonlara sahiptir. Otomotiv endüstrisi bu regülasyonlar kapsamında araçlarını tasarlarken, gerekli test ve tescil işlemlerini de tamamlamak zorundadır. Bu makalede M2 Sınıfı tam elektrikli araç ile UN Regulation No. 107 içerisinde “Stability Test” olarak belirtilen ve türkçeye statik eğim açısı testi olarak aktarılan test gerçekleştirilmiştir. Test; teker basınçları ve regulasyon şartları kontrol edildikten sonra mass in order şartlarındaki bir aracın, yatay düzlem üzerinde tek bir dönme eksenine sahip platform üzerine çıkarılarak, tek taraftan istenilen açıya kadar kaldırılmasıyle gerçekleştirilmiştir. Avrupa beklentisi olan 28° eğim açısının üzerine çıkılarak Jest EV RHD aracının maksimum gerçekleştirebildiği eğim açısı gözlemlenmiştir. Bu inceleme yapılırken aracın dönme ekseninden uzak olan tekerinin platform ile temasının azaldığı nokta eşik değeri olarak kabul edilmiştir. Araç tasarım süreci devam ederken, çoklu cisimler dinamiği programı olan MSC ADAMS CAR ile Dinamik yaklaşım yapılarak araç ağırlığı ve ağırlık merkezi yüksekliği doğrulandıktan sonra program içerisinde bulunan “tilt_table” dinamik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada fiziksel ve sanal ortamda yapılan testlerin sonuçları karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tilt Table, Adams Car, Stability Test, Eğim, Devrilme 


Keywords: