BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve SANDIKÇI, Ayşe Nur ALTUNKAYA, Mete AVCI
KATI VE SIVILARIN ÖZGÜL ISILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK DENEY SİSTEMİ TASARIM VE İMALATI
 
Ölçme cihazlarının geliştirilmesi ve üretimi ülkemiz kalkınma planının öncelikleri arasındadır. İlgili sürecin başarısı; bu alanda Ar-Ge faaliyetleri gösteren firmaların ve üniversitelerin (girişimci akademisyen ve öğrenciler) çalışmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu motivasyonla, önerilen çalışmada, termodinamik disiplini özelinde katı ve sıvıların özgül ısılarının belirlenmesine yönelik bir ölçüm cihazının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Hedef sistem, mevcut ticari ürünlere kıyasla hem katı hem de sıvı ortamlara cevap verebilecek ve daha kısa ölçüm sürelerinde hassas sonuçlar sunmaktadır. Bu çalışmada, deneysel yönteme dayalı araştırma tekniği izlenmiştir. Çalışma; malzeme siparişi ve temini, deney sisteminin tasarımı ve imalatı, katı ve sıvı malzemeler için deneylerin yapılması ve verilerin işlenmesi ve raporlanması olmak üzere dört ana faz üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bulunulan noktada 4 ana iş paketi de tamamlanmıştır. Hedef sisteme ilişkin literatür taraması yapılmış ve ön tasarım oluşturulmuştur. Hedef sistemin çalışma sıcaklık aralığı 0oC – 60oC düzeyinde olup, katı malzemeler ve sıvı malzemeler için müsaade edilebilir boyut ve hacim düzeyleri sırasıyla, 20 mm x 20 mm x 40 mm ve 300 mL’dir. Deneysel çalışma; özgül ısısı bilinen malzemeler üzerinden hedef ölçüm sistemin doğrulanması ve özgül ısısı bilinmeyen malzemeler için ölçümlerin yapılması şeklinde yürütülmüştür. Sistem üzerinde yer alan özel tasarım bir ardunio kart üzerinden farklı istasyonlara ait sıcaklıklar verileri alınmıştır. "Proje TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. Proje No:1919B012103965. ORCID NO: 0009-0007-7215-0840"

Anahtar Kelimeler: Özgül ısı tayini, Ölçme cihazı, Karışım yöntemi 


Keywords: