BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi UĞUR, Barış ÇİFTCİ, Emine Beyza ÇELİK ERES
KAUÇUK HORTUMLARDA İPLİK DTEXİNİN ÜRÜN PERFORMANSINA ETKİSİ
 
Otomotiv sektöründe içten yanmalı, elektrikli ve hibrit motorlu araçlarda kullanılan kauçuk hortumların üretimi, araç sistemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu hortumlar, belirlenen basınç seviyelerine dayanacak şekilde tasarlanır ve araçlardaki hava, su, yağ ve yakıt sistemlerinde çeşitli fonksiyonları yerine getirir. Tekstil takviyeli kauçuk hortumların basınç dayanımını etkileyen birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Takviye malzemesi ve yapısı, kauçuk karışımı, et kalınlığı, dış ve iç katman tasarımları, takviye sayısı ve yapısı, üretim teknolojisi ve kullanım koşulları belli başlı etkenler arasında yer almaktadır. Tekstil takviyeli kauçuk hortumların performansını etkileyen faktörlerden biri iplik türüdür. İplikler, hortumun dayanıklılığı, esnekliği ve genel performansını belirleyen etkenlerden biridir. Yüksek kaliteli iplikler, hortumun uzun ömürlü olmasını ve çeşitli koşullara dayanabilmesini sağlar. Kauçuk hortumların performansını etkileyen bir diğer faktör, iplik dtex değeridir. İplik dtex, hortumun iç yapısındaki örgü dokuma materyalinin yoğunluğunu ifade eder. Dtex değeri arttıkça, örgü daha güçlü ve dayanıklı hale gelir. Yüksek iplik dtex değerleri, kauçuk hortumun mekanik mukavemetini artırabilir, bu da daha yüksek basınçlara veya aşınma koşullarına dayanabilme yeteneğini artırır. Hortumun kullanım amacına bağlı olarak, uygun iplik dtex değeri seçilmelidir. Bu çalışmada, farklı iplik dtexleri kullanarak, farklı çap gruplarında tekstil takviyeli EPDM kauçuk hortum üretimleri gerçekleştirilmiştir. 1100 dtex, 2500 dtex ve 3300 dtex iplikler kullanılarak üretilen farklı çap gruplarındaki tekstil takviyeli kauçuk hortumlara patlatma testleri gerçekleştirilerek, değişen iplik dtexinin basınç dayanımı üzerine etkisi incelenmiştir. Basınç dayanımına karşı iplik dtexi seçiminin optimum yapılması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmaların çıktıları incelendiğinde yüksek iplik dtexi ile üretilen hortumların patlatma dayanımlarını iyileştirdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kauçuk, Hortum, Basınç, İplik, Dtex 


Keywords: