BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esin GÜREŞ, İbrahim GEBEŞ, Alev DEMİR
KAUÇUK TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ, ÜRETİMİ, KULLANIM ALANLARI VE GERİ KAZANIMI
 
Günümüz endüstrisinde kauçuk, çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılan bir malzeme olarak ön plana çıkmaktadır. Bu vi̇tal malzeme, hem ham madde olarak hem de nihai ürünlerin atık yönetimi açısından, geniş bir molekül ağırlığı dağılımının getirdiği mükemmel işlenebilirlik özeliklerinin olmasından, hem de bu tür malzemelerin sahip oldukları fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikleriyle artık günümüzün vazgeçilmez bir mühendislik malzemesi haline gelmiştir. Kauçuğun endüstride vazgeçilmez ürün olmasıyla birlikte, bu ürün atıklarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi özellikle de geri kazanımı üzerine geniş kapsamlı araştırmalar devam etmektedir. Günümüzde kauçuk, doğal kauçuk ve sentetik kauçuk olmak üzere iki temel kategoride karşımıza çıkmaktadır. Doğal kauçuk, belirli tropik bitkilerin lateks adı verilen süt benzeri özsularından elde edilmektedir. Diğer yandan, sentetik kauçuk ise, petrol ve alkolün sentetik birleşimi ile üretilen bir malzemedir. Sentetik kauçuk, kauçuk talebinin artmasıyla birlikte, kauçuk ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmeye başlanmıştır. Kauçuk endüstrisinin hızla ve sürekli genişlemesi, sadece kauçuk üretim süreciyle değil, aynı zamanda ortaya çıkan bu kauçuk atıklarının çeşitli yöntemlerle geri kazanılmasının da önemini artırmıştır. Ayrıca, her sektörde geri dönüşümün giderek daha fazla vurgulanmasıyla birlikte, kauçuk geri dönüşüm araştırmaları da ivme kazanmıştır. Bu araştırmada, kauçuk malzemesinin genel özellikleri, Türkiye ve dünya çapındaki üretimi, kullanım potansiyeli ve endüstride kullanılan doğal ile sentetik kauçukların geri kazanım süreçleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kauçuk, Kauçuk Türleri, Geri Dönüşüm 


Keywords: