BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nilüfer KART AKTAŞ
KENTLERİ KIRILGAN NÜFUS ODAĞINDA YENİDEN DÜŞÜNMEK
 
Kentsel planlama ve tasarım, toplumdan bağımsız olmamakla birlikte, kırılgan nüfusun eşit vatandaş olarak toplumsal hayata katılabilmeleri için güçlendirici bir etkendir. Kırılgan nüfusu oluşturan yaşlılar, kadınlar, çocuklar, engelliler için özellikle metropollerde kamusal alan kullanımlarının çok kolay olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada amaç, kentlerde kırılgan nüfusun kamusal mekanlarda yaşadığı problemlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda, araştırmada kırılgan nüfus olarak adlandırılan yaşlıların, kadınların, engellilerin ve çocukların birbirinden farklı olan sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri araştırılmıştır. Araştırma, ulaşım ve erişilebilirlik, kentsel hizmetler, açık ve yeşil alanlar ve kamusal hizmet alanları kapsamında yapılan nitel bir analiz ile belirlenmeye çalışılmıştır. Her grup için bu başlıklar altında araştırmalar yapılmış, yasal süreç ile mevcut uygulamalar araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, kamusal alanların, engellilerin, yaşlıların, kadınların ve çocukların kullanımına uygun olmadığı ve erişilebilir, güvenli ve yeterli nitelik ve nicelikte olmadığı görülmektedir. Kamusal alanlarda, özellikle tasarım parametrelerinin etkin bir şekilde değerlendirilmediği görülmektedir. Kentsel tasarım çalışmalarında, toplumsal birlikteliği, kapsayıcılığı ve tam erişilebilirliği sağlayabilmek adına, mekânların tasarım özelliklerinin çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engelliler gibi bireylerin tasarım parametrelerinde belirleyici rollerinin bulunması gerekmektedir. Bu nedenle kırılgan nüfusun planlama ve tasarım süreçlerine katılarak çözüm önerilerinin alınması ile beklenti ve ihtiyaçlarının kamusal mekanlara yansıtılması gereklidir. Böylelikle, insan odaklı, bireyleri ayrıştırmayan, tüm kullanıcı gruplarının kentli haklarına sahip olduğu, katılımı ve “kullanım değerini” esas alan kentler oluşturulabilecektir. ORCID NO: 0000-0001-5406-899X

Anahtar Kelimeler: Kent planlama, kamusal alan, açık ve yeşil alanlar, evrensel tasarım, kırılgan nüfus 


Keywords: