BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ercan Egemen BAŞAR, İlyas Devran ÇELİK, Soner UZUNDURUKAN
KOHEZYONSUZ ZEMİNDE KAZIKLI RADYE TEMEL DAVRANIŞI
 
Kazıklı radye temeller veya tek başına radye temeller zeminin taşıma kapasitesinin yetersiz olduğu çok katlı üstyapılar için uygulanmaktadır. Derin bir temel sizstemi olan kazıklı radye temeller zayıf zemini baypas etmekte veya zayıf zemin koşullarını iyileştirerek zemin taşıma kapasitesini arttırmaktadır. Bu çalışmada, iki farklı rölatif sıkılıkta, % 50 ve % 85 olarak kohezyonsuz zeminde yapılan model testlerde sadece temel, diğer bir deyişle radye plağın ve radye plak ile kazığın birleşmesi ile oluşan kazıklı radye temele uygulanan düşey yükleme sonucunda bu sistemin zemin ile olan etkileşimi incelenmiştir. Sadece radye plağın olduğu sistemde temel altı gerilmelerin uzak noktalara ulaştığı ancak kazıklı radye temel sisteminde temel altı gerilmelerin kazık ucunda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Buna göre kazık ucunda gerilme yığılmalarının oluşmasıyla sistem sadece radye plağa göre düşey yüke karşı daha az oturma davranışıyla sonuçlandığı tespit edilmiştir. Diğer yandan oluşturulan model testlerde kazık aralığı değerlerinin sistemin oturma davranışını etkilediği ve bu değerin her düşey yükleme değerine karşı nihai durumda veya yükün nihaiden daha az olduğu değerlerde söz konusu temel altı gerilmelerinden etkilendiği belirlenmiştir. Çalışmada sonuç olarak yapı elemanları ve zeminin birbiri ile etkileşimi ve üstyapı yükünün mertebesine göre zeminin kazık veya temel elemanlarıyla birlikte bir kompozit bir davranış oluşturduğu belirlenmiş bu davranışın temel zemin mekaniği bünye modelleri olan Mohr-Coulomb veya Hardening v.b. modellerden farklı bir davranışta olduğu tespit edilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-8175-6923, 0000-0001-9011-4041, 0000-0003-4080-6642

Anahtar Kelimeler: Kazıklı Radye Temel, Zayıf Zemin, Model Test 


Keywords: