BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Erkan EFE, İlyas Devran ÇELİK, Ercan Egemen BAŞAR
KOHEZYONSUZ ZEMİNDE TEMEL GEOMETRİSİNİN YÜK-OTURMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
 
Yapılar farklı koşullar altında değişken yüklere maruz kalabilmektedir. Bu yükler yapıların tasarımları gereğince yapı içinde elemanlar tarafından aktarılır. Yapıların genelinde bu yük aktarımının son basamağı yapının temelidir. Yapı davranışında, aktarımın izlediği yol kadar temel ve zemin özellikleri de büyük rol oynamaktadır. Yapının temel aracılığı ile zeminle yapmış olduğu bu etkileşim yapı-zemin etkileşimi olarak literatürde yer edinmiştir. Bu çalışmada çelik silo tipi yapılar ele alınmaktadır. Literatürde, dinamik etki altında göçme durumuna gelmiş silo tipi yapılar incelendiğinde; genellikle silo yapısının depolamakla görevli olduğu maddenin dinamik etki altındaki davranışına bağlı olarak yapı rijitliğinin ve periyodunun etkilendiği vurgulanmıştır. Yapı özelliklerinde meydana gelen bu değişimin yapının göçme moduna gelmesine sebep olduğu görülmüştür. Bu sebeple yapı-sıvı etkileşimi sayısal analizlerle dinamik olarak önceki çalışmalarımızda incelenmiştir. Silo yapısının temel tipleri ve zemin ile olan ilişkilerinin incelenmesine yönelik olarak, bu çalışmada literatürde bulunan yapı-zemin etkileşimleri ve temel tipleri incelenmiştir. Bu çalışmada iki farklı rölatif sıkılıkta % 50 ve % 85 olarak model testlerin Ansys üç boyutlu sonlu elemanlar ile modellendiği ve analiz edildiği iki farklı temel geometrisi olarak kare kesitli ve dairesel kesitli aynı santimetrekareye sahip temelin yük oturma davranışı incelenmiştir. Buna göre yapılan çalışmada farklı temel geometrisi ve zemin sıkılığının temel zemin etkileşimi ve yük-oturma davranışında farklılık gösterdiği ve temel zemin etkileşiminin doğrudan bu parametrelerden etkilendiği belirlenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-8198-9997, 0000-0001-9011-4041,0000-0001-8175-6923

Anahtar Kelimeler: Ansys, Yapı-Zemin Etkileşimi, Temel Geometrisi 


Keywords: