BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barlas TOKGÖZ, Ahmet KOYUN
KONVANSİYONEL SİSTEM İLE YATAY ISI DEĞİŞTİRİCİLİ TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DEKİ FARKLI İKLİM BÖLGELERİ İÇİN ÖMÜR BOYU MALİYET YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Biliminsanları ısıtma-soğutma sistemlerinde hava, güneş, toprak, su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak amacıyla ısı pompası sistemlerini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışmışlar ancak bu sistemler konvansiyonel sistemlerle rekabet edemediklerinden yeterince başarılı olamamışlardır. Hava kaynaklı ısı pompalarının özellikle soğuk iklimlerde performanslarının düşük olması, güneş enerjisinin sürekli bir enerji kaynağı olmaması, topraktan enerji elde etmenin yüksek maliyetli olması ve su kaynaklarının her yerde bulunmaması gibi nedenler de bu uygulamaların yaygınlaşmasını engellemiş ve çalışmaların hibrit sistemlere yönelmesine neden olmuştur. Bu çalışmada bir binanın Türkiye’deki 6 farklı iklim bölgesi için hesaplanan 8760 saatlik ısıtma-soğutma yüklerinin konvansiyonel sistemle ve yatay ısı değiştiricili toprak kaynaklı ısı pompası sistemiyle karşılanması durumları belirli sistem tasarım şartları için simüle edilerek enerji tüketimleri, kurulum ve işletme maliyetleri ile ömür boyu maliyetler hesaplanmıştır. Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin kurulum maliyeti konvansiyonel sistemden önemli oranda yüksektir ve bu oran ılık ve soğuk bölgelerden çok sıcak ve aşırı soğuk bölgelere doğru gidildikçe artmaktadır. Bunun sebebi toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin en yüksek maliyetli bileşeni olan toprak ısı değiştiricisinin maksimum yüke göre tasarlanma gerekliliğinden dolayı ısıtma-soğutma yüklerinin dengesiz olduğu bölgelerde boyutunun artmasıdır. Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin toplam enerji tüketimi ve işletme maliyeti konvansiyonel sistemden önemli oranda düşüktür. Ilık bölgeden çok sıcak ve aşırı soğuk bölgelere doğru gidildikçe özellikle işletme maliyetindeki avantaj azalmaktadır ancak bu azalma aşırı soğuk bölgeye doğru daha şiddetlidir. Ömür boyu maliyet açısından toprak kaynaklı ısı pompası sistemi aşırı soğuk bölge dışında konvansiyonel sistemden daha avantajlı olmakla birlikte bu avantaj ılık ve soğuk bölgelerde diğer bölgelerden daha fazladır. ORCID NO: 0000-0003-0361-465X

Anahtar Kelimeler: Isıtma-soğutma, Konvansiyonel, Isı pompası, Toprak kaynaklı ısı pompası, Toprak ısı değiştiricisi 


Keywords: