BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak SEKMAN, Mustafa BUĞDAY
KÖŞELERİ EĞİMLİ VE KAVİSLİ YAĞMUR İNİŞ BORUSU KIYASLANMASI
 
Eğimli ve kavisli yağmur iniş borularının akışkan ve basınç analizleri, mühendislik programlarından yararlanılarak çizimi yapılıp analizleri hakkında boru sistemlerinin performansı daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeyi, akışkan davranışının karmaşıklıklarını anlamayı ve tasarım üzerindeki etkileri belirlemeyi amaçlamaktır. Kavisli ve eğimli yağmur iniş borusunda yer çekimi ivmesi, borunun tasarımı, yuvarlak ve dikdörtgen biçimine bağlı olarak boruların bağlantı noktalarında veya bağlantı aparatı kısmında meydana gelen akış ve basınç analizlerini mühendislik yaklaşımıyla ele alarak avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurularak hangisinin kullanımının daha elverişli olduğu hakkında analizler yapılır. Analiz sonuçları, eğimli ve kavisli boruların akışkanın davranışını görsel ve nicel verilerle sunar. Bu veriler, tasarım süreçlerinde iyileştirmeler yapmak, enerji verimliliğini artırmak, basınç kayıplarını minimize etmek ve sistem performansını optimize etmek için kullanılabilir. Bu analizler ışığında bu boruların farklı endüstrilerde ve mühendislik uygulamalarında çeşitli alanlarda kullanılabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik eğimli ve kavisli boruların hidroelektrik tesislerde, jeotermal enerji sistemlerinde enerji alanında kullanılabilir. Uzay ve havacılık alanında aerodinamik açıdan yakıt verimliliği konusunda kullanılabilir. İnşaat sektöründe altyapı projelerinde su yönetimi, kanalizasyon sistemleri ve akıllı şehir altyapıları alanlarında kullanımında görülebilir. Tıp ve biyoteknoloji alanında cerrahi uygulamalarda ve biyoteknolojik süreçlerde kullanılabilir. Bu potansiyel uygulama alanları, eğimli ve kavisli boruların çok çeşitli endüstrilerde inovasyon ve gelişmeye açık olan bir konudur. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bu boruların daha fazla alan ve uygulama bulması muhtemeldir. ORCID NO: 0009-0002-4270-9707,0000-0003-4413-509X

Anahtar Kelimeler: Eğimli boru, Kavisli boru, Akış analizi, Basınç analizi 


Keywords: