BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elanur OZUN
KUMAŞ KONSTRÜKSİYONUNUN KAPLAMALI KUMAŞLARIN YIRTILMA DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Kaplamalı kumaşlar birçok sektörel uygulamada değişen ve gelişen malzeme kullanımıyla birlikte öne çıkmıştır. Kauçukla kaplanmış kumaşların mekanik davranışları yükleme şekli, kumaşın yapısı, kauçuk/kumaş arayüz özellikleri vb. gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu tür kaplamalı kumaşların uygulama yerine bağlı olarak mekanik açıdan tatmin edici özellikler sunmaları gerekmektedir. Yırtılma dayanımı kaplamalı kumaşlar için önem arz eden bir husus olarak görülmektedir. Yırtılma dayanımını ölçmek için tek bir test yöntemi olmamakla birlikte kaplamalı kumaşların yırtılma yüklemelerine karşı göstereceği performans çeşitli yırtılma testleriyle tespit edilebilmektedir. Yırtılma yüklemesine karşı gösterilen direnç perspektifinden bakıldığında yırtılma dayanımının daha çok kumaş konstrüksiyon parametrelerine bağlı bir olgu olduğu bilinmektedir. Bu sebeple bu çalışmada kauçuk kaplı kumaşlar MIL-DTL-27422 F standardına göre darbeli yırtılma testi ve sabit hızda yırtılma testlerine tabi tutulmuştur. Çalışmada ikisi düz dokuma ve biri leno dokuma olmak üzere üç farklı aramid kumaş kullanılmış olup kullanılan kumaşların konstrüksiyon ve ağ gözü boyutunun iki farklı yırtılma testi altındaki performansları incelenmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilen yırtılma testleri sonucunda ağ gözü boyutunun yırtılma dayanımına etki eden önemli bir parametre olduğu tespit edilmiştir. Öyle ki, ağ gözü boyutu farklı olan düz dokuma kumaşa sahip kumaşlar kıyaslandığında, daha büyük ağ gözü boyutuna sahip numunelerde sabit hızda yırtılma testi sonuçlarına göre %91,56 oranında daha yüksek enerji absorpsiyonu elde edilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen darbeli yırtılma testi sonuçları incelendiğinde en iyi performans leno dokumaya sahip kaplamalı kumaşta elde edilmiş olup yalnızca 3 mm’lik bir hasar oluşumu gözlemlenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-5937-3221

Anahtar Kelimeler: Ağ gözü boyutu, kaplamalı kumaş, kumaş konstrüksiyonu, yırtılma testi 


Keywords: