BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülcan TARLA
KÜRESEL ISINMANIN BİTKİ ZARARLISI BÖCEKLER ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Günümüzde insanlığın karşılaştığı en önemli ekolojik sorunlardan biri küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın dünya üzerindeki böcekler dahil tüm canlıları etkilemesi kaçınılmazdır. Dünyada bir milyondan fazla türe sahip böcekler yeryüzünde bulunan canlı türlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bunlardan binlercesi tarımsal alanlarda kültür bitkilere ve yetiştiriciliği yapılan hayvanlara musallat olarak bitkisel ve hayvansal üretimin azalmasına ve ürün kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Böcekler soğukkanlı canlılardır ve vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığı ile hemen hemen aynıdır. Bu nedenle küresel iklim değişikliklerinden en çok etkilenmesi beklenen canlı gruplarının başında gelmektedir. Küresel ısınma nedeniyle meydana gelecek değişimlerin genelde böceklerin lehine olması beklenmektedir Küresel ısınma nedeniyle tarımsal üretimde sorun olan böcekler de dahil birçok hayvanın hem gelişimi, üremesi, davranışları etkilenmekte, hem de onların yaşam alanlarında ve beslenme alışkanlıklarında değişimler ortaya çıkabilmektedir. Ekosistemde küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkan anormal seviyelerdeki sıcaklık artışı ise, yeryüzünde var olan böcek türlerinin bir kısmını yok ederken, bir kısmının da yaşam alanlarını etkileyerek beslenebilecekleri daha uygun yaşam alanları arayışına yani göçe zorlayacaktır. Bu da tarımsal ve ormanlık alanlarda halihazırda var olan zararlıların yanı sıra daha önceden bölgede görülmeyen bir çok böcek türünün ortaya çıkmasına yani zararlı sayılarında artışa neden olacaktır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bitki zararlısı böceklerin gelişmesi hızlanacak, döl sayısı artacak, coğrafik yayılma alanları genişleyecek, kışların daha ılık geçmesi nedeniyle kışı canlı geçiren böcek sayısında artış olacak ve yüksek popülasyon artışları gözlenebilecektir. Bu durum, bitki zararlısı böceklerden kaynaklanan tarımsal üretim sorunlarında da artışa neden olabilecektir. Bu çalışmada küresel ısınmanın bitki zararlısı böcekler üzerine etkileri ve gelecekte tarımsal alanlardaki muhtemel sorunlar ele alınmıştır. ORCID NO: 0000-0003-4025-3806

Anahtar Kelimeler: Tarım, Küresel ısınma, Bitki zararlısı 


Keywords: