BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Derya MERT
LAZER KESİM MAKİNELERİNDE YÜKSEKLİK KONTROLÜ
 
Günümüzde, üretim endüstrisi giderek karmaşık ve özelleşmiş ürün taleplerine yanıt veriyor. Bu bağlamda, lazer kesim makineleri, malzeme işleme süreçlerinde çığır açan bir teknoloji haline geldi. Lazer kesim teknolojisi, yüksek hassasiyet, hızlı üretim, kompleks tasarımların işlenmesi ve malzeme atıklarının azaltılması gibi avantajlar sağlar. Bu nedenle, endüstriyel üretimde ve özel tasarım projelerinde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Ancak, kesim işleminin doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için temel bir unsura ihtiyaç duyuluyor: Yükseklik Kontrolü. Bu makale, lazer kesim makinelerinde keskin, hassas ve hızlı kesim işlemleri için gerekli olan yükseklik kontrolünün önemini vurgulamaktadır. Ayrıca bu kontrolün malzeme işleme süreçlerindeki kritik rolünü incelemektedir. Makalede yükseklik kontrolünün etki faktörlerini incelemenin yanı sıra diğer endüstriyel ve bilimsel alanlarda da nasıl uygulanabileceğini belirtilmiştir. Çalışmada lazer kesim makinelerinde yükseklik kontrolünü etkileyen faktörler test edilmiştir. Bu test işlemi için Durmazlar Makine bünyesinde üretilen HD-F 3015 V konsept lazer kesim makinesi kullanılmıştır. Makineye boşluk kontrolü ile ilgili kullanılan teknolojilerden birisi olan CLCX yazılımı uygulanarak parametre analizleri yapılmıştır. Analizler esnasında hangi sensör seçiminin daha doğru olacağı, olumlu ve olumsuz etki faktörlerinin neler olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; lazer kesim kafasının Z ekseni kesilecek malzemeye çarpmadan malzemenin 1 mm üzerinde duracak şekilde ayarlanarak çapaklanma, sıcak parçaların yüzeye yapışması veya metal parçanın eğrilmesi gibi durumlarda kesim kafasının mesafeyi koruyarak kesim işlemine devam etmesi sağlanmıştır. Ayrıca pozisyonlama hassasiyeti için Z ekseni optimizasyonu, parametre çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Böylece doğru pozisyonlama ve sürekli yükseklik kontrolü sağlanmış kesim kalitesi arttırılmıştır. ORCID NO: 0000-0003-2208-6848

Anahtar Kelimeler: Lazer Kesim, Yükseklik Kontrolü, Boşluk Kontrolü, Kapasitif Sensörler 


Keywords: