BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kurtuluş SUBAŞİ, Ezgi SEVGİ ÖZDEMİR, Gökçe AKKUŞ
LAZER MARKALAMA İŞLEMİ SONRASINDA TORNA TAKIMLARININ İŞLEME PERFORMANSI
 
Talaşlı imalatın temelini oluşturan yapı taşlarından bir tanesi olan kesici takımların sahip olduğu verimlilik, üretim maliyetinin düşmesini, zamandan tasarruf etmeyi ve ürün kalitesinde iyileştirmesini sağlamaktadır. Kimyasal özelliği, yüksek sertlik ve aşınma direnci gibi özellikleri sebebiyle öne çıkan seramik kesici takımlar diğer kesici takımlara kıyasla daha verimlidir ve bu durum deneyler ile belgelenmiştir. Firmaların takım maliyeti, lazer desenleme yöntemi ile seramik kesici takım uçlarının aşınma sürelerinin uzatılması ile düşürülebilmektedir. Bu çalışmada, beş farklı desenleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan desenlere aynı lazer parametresi, döngü sayısı, hız, frekans, güç uygulanmıştır ve CNC torna tezgahlarında işlem gören bütün Si3N4 bazlı seramik takımların aynı kesme hızlarında, ilerlemede ve derinlikte işlem görmesi sağlanmıştır. Si3N4 bazlı seramik kesici takımların lazer desenleme uygulamasında farklı parametreler kullanılmış ve yüzey kalitesi ölçüm cihazı Mahr's MarSurf 400 ile incelenmiştir. Deney düzeneği Taguchi L16 yöntemine göre tasarlanmış ve dört farklı işleme seçeneği, çevrim sayısı, hız, güç ve frekansa sahip lazer parametreleri seçilmiştir. Takımın CNC tezgahında işlenmesinden sonra elde edilen sonuçlara göre S/N (sinyal-gürültü) oranı belirlenmiş ve takım ömrü, kesme kuvveti ve sürtünme katsayısı araştırılmıştır. Gözlemlenen sonuçlar, lazer parametreleri arasında en iyi sonuçların yüksek hız ve frekans olduğunu, çevrim sayısı ve güç parametrelerinin ise düşük olduğunu göstermektedir. Bu desenler arasında dairesel oluklu desen %40'a kadar diğer desenlere göre daha fazla işleme noktasına sahiptir. Üçgen desen en kötü yüzey kalitesine sahiptir, bu da takım ömründe %8,4'lük bir azalmaya neden olmuştur. ORCID NO: 0009-0001-1411-7301

Anahtar Kelimeler: Seramik Kesici Uç, Lazer Desenleme, Taguchi Metodu 


Keywords: