BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih ŞİMŞEK, İbrahim YÖNEL, Adem SEVİLMİŞ
LF25 METROBÜS TRANSFER KUTUSU YAĞ SEVİYE SENSÖRÜ VE FİLTRE UYGULAMASI
 
Ulaşım, insanlık tarihi boyunca ekonomik, kültürel, sosyal ve teknoloji gelişimi amacıyla çok kritik bir rol oynamıştır. İnsanların yer değiştirme ihtiyaçları arttıkça ulaşım altyapısı teknolojik olarak hızlıca gelişmiştir. Zaman içerisinde gelişen bu teknolojiyle araçlarda kullanılan sistemler değişmiştir. İnsanlığa ve çevreye ileride zarar verecek yapılar kullanılmaya başlanmıştır. Bu yapılar geliştikçe karşılaşılan problemler çoğalmıştır. Geçmişten günümüze en etkili biçimde kullanılan ve doğaya en çok zarar veren değişkenler fosil yakıtlar ve özellikle yağlardır. Araçlarda kullanılan dişli sistemleri (transfer kutuları, diferansiyeller, pistonlar, vb.) konfor ve performansı arttırırken bu sistemlerde kullanılan yağlar bir zaman sonra atık yağ olup çevre kirliliğine önemli bir etkisi olmaktadır. Bu çalışmada LF25 Metrobüs aracın transfer kutusunda kullanılan yağ için sensör konumu belirlenmiştir. Araca montajlanan sensör ile seyir halinde oluşabilecek yağ kaçağını şoför bilgi ekranına uyarı göndererek şoförün fark etmesi sağlanmaktadır. Böylelikle aracın yağsız bir şekilde çalışıp sistemdeki dişlilere zarar vermesinin önüne geçilmiştir. Sistemde transfer kutusu ve radyatör arasına dakikada 40 litre yağ geçirebilen 16 mikrona kadar geçirgenliği olan yağ filtresi eklenmiştir. Yağ filtresi üzerine elektrikli kirlilik göstergesi bulunmaktadır. Yağ filtresi tıkanıklığında şoför bilgi ekranına filtrenin tıkandığı belirtilmektedir. Filtre yağı süzdüğü için yağın kullanım süresi uzatılmıştır. Böylelikle doğadaki atık yağ miktarı yarıya indirilmiştir. Bu bildiri, araçta geliştirdiğimiz transfer kutusu yağ hattı sisteminin komponentleri, çalışma prensibi ve LF25 Metrobüs aracına uygulanması hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-2658-488X

Anahtar Kelimeler: Yağ Filtresi, Yağ değişimi, Seviye Sensörleri 


Keywords: