BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gonca Gül DUMAN ORAL, Selin SONER KARA
MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE YABANCI DİL DÜZEYİ TAHMİNİ
 
Bu çalışmada, farklı sosyal ve ekonomik düzeylerden gelen yetişkinlerin gelir, bitirilen okul seviyesi, mezuniyet yılı, yaş, medeni durum, çalıştığı iş kolu, okulda bitirilen bölüm, aile eğitim durumu gibi farklı parametrelerin kişilerin yabancı dil bilgi düzeyi ile olan ilişkisi incelenmiştir. Veri setinde bulunan 148 değişkenin etki katsayıları tespit edildikten sonra 0 - 100 arası yüzdesel normalizasyona tabi tutulup, yüzde sekizden düşük etkiye sahip olan parametreler öğrenme veri setinden kaldırılmıştır. Geriye kalan 50 farklı değişkenin en baskın olduğu ve sonuçları en çok etkilediği tespit edilmiştir. Ardından veri seti makine öğrenmesine hazır hale getirilmek için temizliğe tabi tutulmuştur. Karar ağaçları, rastgele orman, K en yakın komşu (KNN), lojistik regresyon, destek vektör makineleri, naive bayes gibi tekil makine öğrenmesi modelleri ile birlikte, farklı tekil kombinasyonların bir arada yer aldığı topluluk öğrenmesi modelleri de çalışılmıştır. Bahsedilen makine öğrenmesi modellerine ait hiper parametreler yürütülen parametrik çalışma ile veri setine göre optimize edilmiş, modellerin en iyi sonuç verdiği konfigürasyonlar belirlenmiştir. Tekil modellerde rastgele orman modelinin en başarılı sonuç verdiği, topluluk öğrenmesi modelleri ile bu başarının daha da arttırılabildiği gözlemlenmiştir. Bir başka deyişle, belirlenen değişkenlerin hedef değişken olan yabancı dil bilgi düzeyine etkisi olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, dil eğitimi planlamaları ve kişilerin gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını anlama konusunda faydalı bir araç olarak değerlendirilebilir. "Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Yıldız Teknik Üniversitesi fen bilimleri enstitüsünde gerçekleştirilen yükseklisans tezinden üretilmiştir. 0009-0000-8825-5793"

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Topluluk Öğrenmesi, Yabancı Dil Bilgi Düzeyi 


Keywords: