BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ertuğrul MEMİŞ, Hasan KASIM
METAL YÜZEY İŞLEM PROSESLERİNİN İNCELENMESİ: FOSFAT KAPLAMA UYGULAMALARININ KOROZYON DİRENCİNE ETKİSİ
 
Geçmişten itibaren günümüze gelen süreçte, tüm endüstriyel alanlarda, özellikle de otomotiv sektöründe metal kullanımı git gide artmaktadır. Bu duruma bağlı olarak metal malzemelerin korunması ve kullanım ömrünün uzatılmasına yönelik araştırmalar da önem arz etmektedir. Metal malzemelerin kullanım ömrüne negatif etki eden en büyük problem korozyondur. Korozyonun sebep olduğu malzeme/zaman/iş gücü kaybını ortadan kaldırmak için uygulanan yöntemlerin en bilineni metal kaplama işlemidir. Fosfatlama, metal malzemelerin ön işlem proseslerinde oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Operasyon hızı, çok iyi korozyon direnci, ekonomik olması, yapışma ve yağlama özelliklerinin iyi olması fosfat kaplamanın özellikle otomotiv sektöründe yaygın olarak tercih edilmesinin başlıca sebeplerindendir. Fosfat kaplamanın gerçekleşme aşaması, alt kristal yüzey oluşumu ile başlamaktadır. Fosfat kristalleri oluşan bu alt yüzeyde hızla oluşur ve kristal sayısı artan süre ile birlikte sabitlenmektedir. Oluşan kristallerin yapısını etkileyen faktörler; yüzey ön hazırlık yöntemi, banyo sıcaklık ve bileşimi gibi etkenlerdir. Bu çalışmada, hava süspansiyon sistemlerinin temel yapı elemanlarından olan metal alt/üst tas malzemelerinin yüzey işlem prosesleri incelenmiş olup, fosfat kaplama uygulamasının metal malzeme üzerindeki korozyon oluşumuna etkisi, ASTM B117 standardı uyarınca tuz sisi testi ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara istinaden, fosfat kaplama uygulamasının yapılmadığı yüzey işlem prosesinde, yaş boya uygulaması sonrası test edilen metal alt/üst tas malzemesinde 720 saat sonunda kırmızı pas oluşumu gözlenirken; fosfat kaplama adımı ile birlikte gerçekleştirilen yaş boya uygulaması sonunda metal alt/üst tas malzemede, aynı test koşulları altında kırmızı pas oluşumuna rastlanmamıştır. ORCID NO: 0000-0002-9134-4030, 0000-0002-3024-5207

Anahtar Kelimeler: Fosfat, Alt/Üst Tas, Korozyon, Tuz Sisi, Hava Süspansiyon 


Keywords: