BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Batuhan KOLUKIRIK, Arzu ÇAĞLAR, Hakan ÇAĞLAR
MODERN İÇ MEKANDA ÖZGÜN VE YENİLİKÇİ AYDINLATMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
İç mekanın insanların beslenme, barınma, uyku gibi temel ihtiyaçlarına ve kullanım tercihlerine göre aydınlatılmasına tarih boyunca önem verilmiştir. Ateşin bulunmasından led lambalara kadar birçok ışıklandırma yöntemi teknolojinin ve kültürel etkileşimin de gelişmesiyle günden güne artmış ,aydınlatma tercihleri ise iç mekanın kullanım alanlarına göre farklılık göstermiştir. İbadethaneler, dinlenme alanları vb. yaşam alanlarında daha loş ışık ve aydınlatma seçenekleri tercih edilirken, eğlenceye yönelik iç mekanlarda veya titiz çalışmaların yapıldığı hastane gibi yaşam alanlarında ışığın kullanımı ve varlığı daha farklı olmuştur. Doğal ışığın kullanılamadığı yerlerde yapay ışıklandırmalarla iç mekanı daha kullanışlı ve yaşanabilir bir hale getiren insanoğlu teknolojinin ve sanatın ışığında kendi yaşam alanını estetik zevk ve ihtiyaçları doğrultusunda inşa etmiştir. Yapay ışıklandırmaların çeşitlenmesi ve kullanım alanlarının da artmasıyla birçok ışık-gölge oyununu yaşam alanlarımızda görmek mümkün hale gelmiştir. Duvarların birleşim yerlerinden zemine, zeminden mobilya arkalarına kadar birçok köşede farklı formlarda görmekte olduğumuz ışık kaynakları yaşam alanlarımızın görsel kalitesini artırmıştır. Bu çalışmada günümüzde daha çok gelişmiş ülkelerde örneklerini gördüğümüz iç mekandaki ileri seviye aydınlatma şekillerini ve ışık oyunlarını incelemek amaçlanmıştır. Modern iç mekanlardaki özgün ve yenilikçi anlayışa uygun aydınlatma tercihleri ve ışık-gölge oyunları (illüzyon) doküman analiz yöntemi ile incelenip çalışma sonucunda aydınlatma alanındaki son gelişmelerin iç mekana sağladığı avantajlar ve bu gelişmelerin insan üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İç Mekan, Aydınlatma Şekilleri, Işık-Gölge Oyunları 


Keywords: