BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Doğan Alp ÇINARCIK, Peyman MAHOUTİ
MODİFİYE EDİLMİŞ BLOWFİSH ŞİFRELEME ALGORİTMASININ FPGA TABANLI TASARIMI
 
Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızının artmasına bağlı olarak bilgi güvenliğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için şifreleme algoritmalarına ihtiyaç duyulur. Şifreleme algoritmaları simetrik ve asimetrik şifreleme algoritmaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hem donanım hem de yazılımda yaygın olarak kullanılırlar. Donanımsal şifreleme uygulamalarının yazılımsal şifreleme uygulamalarına göre en büyük avantajı işlem hızının daha yüksek olmasıdır. FPGA(Field Programabble Gate Array) şifreleme algoritmalarının yaygın olarak kullanıldığı donanımsal platformlardan biridir. Simetrik şifreleme algoritmaları asimetrik şifreleme algoritmalarına göre daha az kaynak kullanırlar ve daha hızlı çalışırlar. Bu yüzden büyük boyutlu verilerin şifrelenmesi için simetrik şifreleme algoritmaları daha fazla tercih edilirler. Simetrik şifreleme algoritmalarının karşılaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde performans açısından en üstün olan algoritmanın Blowfish olduğu belirlenmiştir. Blowfish performans açısından üstün bir şifreleme algoritması olmasına rağmen güvenlik seviyesi açısından günümüzde en yaygın olarak kullanılan AES(Advanced Encryption Standart) şifreleme algoritmasının gerisinde kalmaktadır. Bu çalışmada AES’e karşı güçlü bir alternatif olması için güvenlik seviyesi artırılarak modifiye edilmiş bir Blowfish şifreleme algoritmasının FPGA tabanlı tasarımı yapılmıştır. Yapılan tasarımın yüksek hızlı olması ve olabildiğince az kaynak kullanması için gerekli optimizasyon yapılmıştır. Tasarımda elde edilen veri aktarım hızı 36666 Mbps’dir. Literatürdeki benzer çalışmalar incelendiğinde elde edilen en yüksek veri aktarım hızının 24518 Mbps olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu çalışmadaki tasarımın kaynak kullanımındaki verim(veri aktarım hızının kullanılan kaynak sayısına oranı) literatürdeki diğer çalışmalardan oldukça yüksektir. ORCID NO: 0000-0003-2885-051X

Anahtar Kelimeler: Blowfish, AES, Şifreleme, FPGA, Optimizasyon, Güvenlik 


Keywords: