BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cumali DEMİRHAN, Turan GÜRGENÇ
MOTOR YAĞLARINA METAL OKSİT VE HEGZAGONAL BOR NİTRÜR NANOPARÇACIK KATKISININ AL 6013 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ AŞINMA VE SÜRTÜNME DAVRANIŞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Hareketli mekanik sistemlerde optimum performansın sağlanabilmesi için sistemdeki enerji kayıplarının en aza indirilmesi önemli bir yere sahiptir. Hareketli sistemlerde enerji kaybına neden olan ana faktörlerden biri sürtünmedir. Sürtünme sırasında enerji verimliliğinin iyi düzeyde olabilmesi için yağlama mekanizmasının ideal özellikler sergilemesi gerekmektedir. Yağlayıcılar, hareketli parçalar arasında koruyucu bir sıvı film oluşturarak parçaların sürtünmeden zarar görmesini bir dereceye kadar önler. Yağlayıcıların özelliklerinin iyileştirilmesiyle sürtünmeden kaynaklanan hasarlar minimum seviyelere indirilebilir. Yağların özelliklerini iyileştirmenin en etkili ve verimli yöntemlerinden biri yağlara nanomalzemeler katmaktır Bu çalışmada Al 6013 alüminyum alaşımı pin-on-disk aşınma test cihazı kullanılarak farklı aşınma koşullarında (kuru, yağlı, h-BN nano katkı yağı, TiO2 nano katkı yağı, CuO nano katkı yağı, ağırlıkça aynı oranda h-BN ve TiO2’den oluşan nano katkı yağı, ağırlıkça aynı oranda h-BN ve CuO’dan oluşan nano katkı yağı) aşındırılmıştır. Yağ olarak 5W-30 motor yağı kullanılmış ve bu yağa ağırlıkça yüzde 10 oranında nanopartiküller eklenmiştir. Aşınma testleri farklı yüklerde (10 N, 30 N ve 50 N), 100 mm/s kayma hızında ve 1000 m aşınma mesafesinde gerçekleştirildi. Deneyler sonucunda alüminyum parçalarda farklı koşullar ve yükler altında meydana gelen ağırlık kayıpları ölçülmüştür. Deneylerde kullanılan nanopartiküllerin aşınma ve sürtünmeyi iyileştirdiği görüldü. Yük arttıkça aşınma direncinin azaldığı ve sürtünme katsayısının arttığı belirlendi. Aşınma testleri sonucunda tüm numunelerin verdiği değerler incelendiğinde en üstün özellikler motor yağına altıgen bor nitrür nanopartiküllerinin eklenmesiyle elde edilmiştir. ORCID NO: 0009-0000-2450-7613, 0000-0002-7678-2673

Anahtar Kelimeler: Aşınma, Sürtünme, Hegzagonal Bor Nitrür, Metal Oksit, Nanoparçacık 


Keywords: