BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat DARÇIN, E.Selcen DARÇIN
MÜHENDİSLİK VE TASARIM SÜREÇLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
 
Mühendislik ve tasarım süreçlerinde kalite yönetimi, bir organizasyonun ürün ve hizmetlerini müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlama, geliştirme ve üretme sürecidir. Bu süreç, ISO 9001 gibi kalite yönetim sistem standartları tarafından belirlenen prensiplere ve gereksinimlere dayanarak uygulanır. Kalite yönetimi, bir organizasyonun sadece müşteri memnuniyetini değil aynı zamanda sürekli iyileştirmeyi de hedefler. Mühendislik ve tasarım süreçlerinde kalite yönetimi, başlangıçtan nihai ürün veya hizmetin teslimatına kadar olan tüm aşamalarda etkili olmalıdır. Bu süreç, planlama ve tasarım aşaması, üretim ve imalat aşaması, test ve doğrulama aşaması, sürekli iyileştirme aşamalarını içerir. Kalite yönetimi, ürün veya hizmetin tasarım aşamasında müşteri gereksinimlerinin ve standartların karşılanmasını sağlamak için önemlidir. Bu aşamada risk analizi ve kalite hedefleri belirlenir. Üretim ve imalat aşaması ürünün fiziksel olarak oluşturulduğu aşama, kalite yönetimi için kritiktir. Standartlara uygunluk ve sürekli izleme ile hataların önlenmesi ve kalitenin korunması amaçlanır. Ürün veya hizmetin kalitesini belirlemek için yapılan test ve doğrulama süreçleri, kalite yönetiminin bir diğer önemli bileşenidir. Bu aşamada elde edilen veriler, sürekli iyileştirmenin temelini oluşturur. Kalite yönetim sistemi, sürekli iyileştirme prensiplerini benimser. Bu, geri bildirimlerin değerlendirilmesi, süreçlerin gözden geçirilmesi ve hatalardan öğrenme yoluyla sürekli bir gelişim sürecini içerir. ISO 9001 standardı, bu süreçleri uygulayan bir organizasyona belgelendirme sağlar ve böylece müşteri güvenini artırır. Ayrıca, kalite yönetimi, maliyetleri azaltabilir, verimliliği artırabilir ve rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olabilir. Mühendislik ve tasarım süreçlerinde kalite yönetimi, sadece bir standart olarak değil, aynı zamanda bir kültür olarak benimsendiğinde en etkili hale gelir.

Anahtar Kelimeler: ISO 9001, Kalite yönetimi, Risk Analizi, Sürekli İyileştirme 


Keywords: