BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Kemal ALTINOK, Fazliye KARABÖRK
NANOPARTİKÜLLERİN EPOKSİ KAPLAMANIN FARKLI METAL YÜZEYLERE YAPIŞMA DAVRANIŞI VE KOROZYON DİRENCİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, polimer malzemeye katılan Grafen nanoplatelet (GNP), ZnO ve SiO₂ nanopartiküllerin kaplamanın farklı metal altlıklara yapışma davranışı ve korozyon direnci üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, polimer matrise katılacak nanopartiküller ile elde edilecek yeni kompozit kaplamaların kullanılması sayesinde kaplamaların yüzeye tutunma davranışı ve korozif özelliklerinin iyileştirilmesi ve bu özellikleri en iyi şekilde sağlayan takviye ve altlık değişkenlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada, (ağırlıkça) %1 oranında nanopartikül katılan epoksi kompozit kaplamalar hazırlanmış, galvanizli çelik ve kaplamasız çelik (siyah) sac yüzeylerine uygulanmıştır. Nanokompozit kaplamaların özellikleri; kafes çizgi testi (cross-cut), konik bükme testi ve tuzlu su sisi testleriyle değerlendirilmiştir. Kaplama filminin elastikiyetini yani herhangi bir çatlama veya yırtılma göstermeden bükülebilme ve uzayabilme davranışını belirlemek için konik bükme testi yapılmıştır. Kaplanmış test plakalarında, her bir karışımın iki farklı altlık üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Numunelerde kopma, çatlama veya açılma görülmemiştir. Kaplamanın metal yüzeye yapışma performansını belirlemek amacıyla cross-cut testi yapılmıştır. Bu testte tüm numuneler üzerinde meydana gelen izler 5B sınıfında değerlendirilmiştir. Bu sonuçla, test sonrası nanopartikül katkılı kaplamalarda bir dökülmenin olmadığı değerlendirilmiştir. Tuzlu su sisi testi yapılan numunelerdeki korozyon direnci gözlemlenmiştir. GNP nanopartikül katılan ve 21 gün tuzlu su sisinde bekletilen kaplamalarda, saf epoksi ile yapılan numuneye göre korozyon direncinin arttığı görülmüştür. ORCID NO: 000-0001-9788-9747

Anahtar Kelimeler: Nanokompozit, Kaplama, Yapışma 


Keywords: