BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebubekir ALAZCIOĞLU, Ahmet ÖZDEMİR
NİKELLİ ALÜMİNYUM BRONZ (CUPRAL 4M) YATAK MALZEMESİNE EZEREK PARLATMA İŞLEMİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Savunma sanayi, havacılık ve otomotiv alanları başta olmak üzere çeşitli makine ve donanımlarda, birbiri içerisinde çalışan sistemlerde ve hassas tolerans istenilen yüzeylerde delik içi yüzey kalitesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Yüzey pürüzlülüğü, delik içi yüzey kalitesine etki eden parametrelerin başında gelmektedir ve yüzey pürüzlülüğünü azaltmak için çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Raybalama, honlama gibi çeşitli yöntemlerin yanı sıra ezerek parlatma yöntemi de yüzey pürüzlülüğünü azaltmada ve dolayısıyla yüzey kalitesini artırmada kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Bu çalışmada, literatürde daha önce çalışılmamış boru formundaki kaymalı yatak nikelli alüminyum bronz (Cupral 4M) malzemesine 0,11 mm/devir, 0,24 mm/devir ve 0,40 mm/devir olarak belirlenen üç farklı ilerleme hızı, 355 devir/dakika, 710 devir/dakika ve 1000 devir/dakika olarak seçilen üç farklı devir sayısı ve çapa etki edecek 0,04 mm, 0,08 mm ve 0,12 mm şeklinde seçilen üç farklı ezme derinliği belirlenerek yağlı ortamda L9 formasyonlu Taguchi metodu ile ezerek parlatma yöntemi uygulanmış ve uygulanan bu deneyin malzemenin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, deney öncesinde 1,14-1,20 aralığında Ra pürüzlülük değerine sahip olan nikelli alüminyum bronz (Cupral 4M) malzemesinin deney sonrasında ideal deney seviyeleri olan 0,04 mm ezme derinliği, 1000 devir/dakika devir sayısı ve 0,25 mm/devir ilerleme hızında pürüzlülük değerinin 0,11-0,15 aralığında Ra seviyesine kadar azalarak yüzey kalitesinde önemli seviyede bir iyileşme sağladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ezerek parlatma, Nikelli alüminyum bronz, Cupral 4m, Yüzey sertliği, Yüzey pürüzlülüğü, Silindiriklik, Dairesellik 


Keywords: