BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Anıl KAPAN, İsmet OĞUZLAR, Umut Alper TEKİN, Ayşe ÖNCÜ, Fatma TÜRKARSLAN
OLUKLU MUKAVVA LEVHA ÜRETİM PROSESİ OPTİMİZASYONU İLE NİŞASTA FORMÜLASYONLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
 
Bu araştırmada, oluklu mukavva üretim sürecinin ayrıntılı revizyonu gerçekleştirilerek mevcut makine parkurunun işleyişi detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Analiz sürecinde, süreç içinde ortaya çıkan zaman kaybı, ıskarta oranları, işgücü kullanımı ve enerji tüketimi kayıpları titizlikle değerlendirilmiştir. Bu kayıpların ekonomik faydaya dönüştürülmesiyle birlikte, projenin ulusal ve çevresel düzeyde ekonomik katma değer sağlamayı amaçlamaktadır. Oluklu mukavva üretim sürecinde kullanılan yöntemlerin, kimyasalların, kalite standartlarının ve müşteri gereksinimlerinin en üst düzeye çıkarılması, özellikle farklı sektörlere hizmet veren oluklu mukavva fabrikaları için vazgeçilmez bir gereklilik arz etmektedir. Bu bağlamda, her bir birim zaman kaybının, oluklu mukavvanın çevre dostu malzeme özelliğini olumsuz etkilediği göz önüne alınarak nişasta ve planlama prosesleri detaylı bir şekilde incelenmiş ve ortak bir çözüm noktasına ulaşılması amaçlanmıştır. Bu çalışma ayrıca, oluklu mukavva sektöründeki teknolojik gelişmeleri ve pazar trendlerini de dikkate almaktadır. Son dönemdeki inovasyonlar, müşteri taleplerindeki değişiklikler ve sürdürülebilirlik odaklı beklentiler, üretim sürecindeki iyileştirmelerin yanı sıra sektörde rekabet avantajı sağlamak adına stratejik yönelimlere de odaklanmıştır. Bu kapsamda, planlamanın oluklu mukavvaya aktardığı iş sıralamasındaki kriterlerin optimize edilmesi, oluklu mukavva üretimi sırasındaki kağıt ve dalga değişimlerinin optimize edilmesi ve oluklu makinesinin toplam ekipman verimliliğinin artırılması için stratejik yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu stratejilerin başarıyla uygulanmasıyla, oluklu mukavva üretim sürecinin etkinliği artırılacak ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oluklu mukavva, Toplam ekipman verimliliği, Optimizasyon 


Keywords: