BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Osman SÜMER, Rukiye ERTAN
OTOMOBİL ÖN KOLTUKLARI IÇIN PASIF HAVALANDIRMA YÖNTEMI ILE SOĞUTMA PERFORMANSININ İYILEŞTIRILMESI
 
Bu çalışmada, standart pazar segmentindeki otomobiller için doğal taşınımla ısı transferini daha efektif hale getiren koltuk havalandırması özelliği üzerine çalışılmıştır. KANO metodolojisi yaklaşımı ile örneklemler belirlenmiş ve elde edilen verilere yönelik koltuk konforu için kalite algısı ölçülebilir ve yorumlanabilir hale getirilmiştir. Elde edilen sonuçlara binaen DFSS (6 sigma) yöntemi ile koltuk soğutma performansını etkileyen kriterler belirlenerek alternatif tasarımlar elde edilmiştir. Bu alternatif tasarımlar KİT-2-3-4-5-6-7 modülleri olarak oluşturulmuştur. Mevcut durum ise KİT-1 olarak isimlendirilmiştir. Bu tasarımlarla aynı sınır koşullarına sahip 3 D sanal simülasyon ortamında hazırlanmış ve sıcaklık düşüş performanslarına göre kıyaslamalar yapılmıştır. Proje başlangıcında detaylı bir literatür çalışması yapılmış ve araç dahilinde koltuk soğutma yöntemleri incelenmiştir. Geliştirilmesi planlanan pasif havalandırmalı koltuk sistemi taşıt iklimlendirme sistemi tarafından şartlandırılan iç ortam havasını kullanıyor olup mevcut tasarım ile kıyaslandığında koltuk özelinde etkin bir soğutma sağlayabileceği öngörülmüştür. Modellemelerde hem literatürdeki çalışmalar hem de teknik şartnamelerde belirtilen uygun koşullar referans alınmış ve sayısal yöntemlerle desteklenmiş bir çalışma elde edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen en iyi performansa sahip tasarımlar termal konfor açısından irdelenmiştir. Yapılan çalışmada, sürücü koltuğu oturak kısmında, aynı sürede KİT-2 modülü, KİT-1’e (mevcut durum) göre sıcaklık değişimi kıyaslandığında aynı sürede 3,2 °C daha erken ulaştığı görülmüştür. Son sıcaklıklar arası fark ise 2,3 °C’dir. Sürücü koltuğu sırt kısmında, aynı sürede KİT-4 modülü hedeflenen sıcaklık değerine mevcut duruma göre 2,4 °C daha erken ulaştığı gözlemlenmiştir. Son sıcaklıklar arası fark ise 2,2 °C olarak gözlemlenmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0007-9074-0959)

Anahtar Kelimeler: Tasarım Odaklı Süreç İyileştirme, HAD, Isı Transferi, Pasif Havalandırma, Kabin Soğutma, Poroz Malzemeler, Isıl Konfor 


Keywords: