BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burçhan Cuma ARITÜRK, Rahmi ÜNAL, Emre ÇAYIR
OVALAMA İLE VİDA İMALATINDA HATALARIN KUVVETE ETKİSİNİN SAYISAL VE DENEYSEL İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada, bağlantı elemanları sektöründe vida üretiminde diş açma (ovalama) prosesinde kalite problemlerini önleyebilecek ve üretim verimliliğini arttırmayı sağlayabilecek verilerin gerçek zamanlı olarak elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ovalanacak parça, basınç yardımıyla tarakların arasına sürülerek, tarakların özel formu arasında plastik olarak akarak istenen diş formunu alır. Bu çalışmada ovalama prosesinde kullanılan kalıplarda meydana gelen gerilme verileri strain gauge kuvvet sensörüyle elde edilmiş ve bilgisayar ortamında numerik analiz ve simülasyon yöntemiyle elde edilen gerilme sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çetin Cıvata San. Tic. A.Ş. bünyesinde soğuk dövme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen ovalama prosesi incelenerek K340 malzemeye sahip ovalama kalıpları deneysel veriler için seçilmiştir. Ovalama kalıplarında gerçek zamanlı verilerin eldesiyle beraber bilgisayar ortamında seçilen K340 malzemeye sahip ovalama kalıplarında simülasyon çalışması yapılarak soğuk şekillenme analizi ve kalıplarda oluşan gerilmeler incelenmiştir. Bu bağlamda, hataların önlenmesine yönelik dijital sensörlerin prosese eklenmesinin sağlayacağı avantajlar ele alınmaktadır. Gerçek zamanlı verileri ile numerik analiz yöntemiyle elde edilen verilerin karşılaştırılması sonucunda mevcut proseste meydana gelebilecek hataların sınıflandırılması ve önlenmesi için sonraki çalışmalar için ilham kaynağı olacak ve temel oluşturacaktır. Çalışmanın sonuçları, hem akademik dünyada hem de endüstriyel alanda bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla değerlendirilecek ve bu çerçevede sektöre yönelik öneriler sunulacaktır. Teorik bilgilerin pratik uygulamayla birleştirilmesini hedefleyerek bağlantı elemanları imalatında ovalama prosesi kapsamında gerçekleştirilen endüstriyel süreçlerde daha etkili ve verimli çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. ORCID NO: 0009-0008-5042-0034

Anahtar Kelimeler: Vida, Soğuk dövme, Diş açma, Ovalama, Bağlantı elemanı 


Keywords: