BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Füsun DOBA KADEM, Gamze KILIÇ
PAMUKLU DENİM KUMAŞLARDA DİKİŞ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Dokuma kumaşlarda kumaş kalitesi dikkate alındığında, kumaş mukavemeti, dikiş dayanıklılığı, hava geçirgenliği, yumuşak tuşe özelliği gibi özellikleri performans özelliği olarak ön planda tutulmaktadır. Giysi olarak kullanılan kumaşlarda ise, dikiş mukavemeti ve dikiş açılması, diğer performans özelliklerinden daha fazla öne çıkmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada seçilmiş denim kumaşların dikiş mukavemeti ve dikiş açılması gibi performans özellikleri deneysel olarak tespit edilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 3 farklı atkı sıklığında iki farklı iplik numarasında atkı ipliği kullanılarak 3/1 Z dimi örgü yapısında denim dokuma kumaşlar üretilmiştir. Atkı ve çözgü ipliklerinin hammaddesi %100 pamuk karde olup, kullanılan çözgü ipliği Ne 16/1 numarada ve tüm kumaşlarda çözgü sıklığı 28 tel/cm’dir. Denim kumaşlar, dokuma sonrası yakma (çift yüz teğetsel yakma ), 90°C yıkama ve nötralizasyon işlemi, 150°C’de kurutma ve ardından 102°C buhar sıcaklığında sanfor işlemine tabi tutulmuştur. Elde edilen denim kumaşların dikiş mukavemeti ve dikiş açılması gibi performans özellikleri deneysel olarak tespit edilmiştir. Denim kumaşlara standartlara uygun olarak yapılan dikiş kopma mukavemeti testinde, kumaşlardan atkı-çözgü ve verev (diyagonal yön) yönlerde 5’er adet numune alınarak toplam 90 test yapılmıştır. Hazır giyim giysi kalıpçılığında, kalıpların iki boyutlu giysilerin üç boyutlu olduğu gerçeğinden hareketle, farklı yön ve doğrultularda dikişler de yapılabildiği için mevcut dikiş yönlerine verev doğrultuda da dikiş yapılması tercih edilmiştir. Bu çalışmada dikiş kopma mukavemeti numuneleri hazırlanırken her ne kadar atkı ve çözgü yönünde standarda göre numuneler hazırlansa da Z dimi örgü yapısı esas alınarak verev doğrultuda da numuneler hazırlanıp dikiş mukavemeti tespit edilmiş sonuçlar değerlendirilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-7764-5910

Anahtar Kelimeler: Denim, Dikiş mukavemeti, Dikiş açılması, Giysi dikilebilirliği 


Keywords: