BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine Beyza ÇELİK ERES, Barış ÇİFTCİ, Ezgi UĞUR
PEROKSİT PİŞİM SİSTEMLİ EPDM KAUÇUĞUNUN OPTİMUM PRES VULKANİZASYON SÜRESİNİN BELİRLENMESİ
 
Vulkanizasyon, bir kauçuk hamurunun çapraz bağlama işlemine verilen özel bir addır. Vulkanizasyonun amacı kauçuk malzemenin mekanik özelliklerini geliştirmek, ısıya ve/veya çözücülere karşı dayanımını arttırmaktır. Bu işlem, çoğunlukla elementel kükürt, organik peroksitler, organik reçineler, metal oksitler veya üretanlar gibi vulkanize edici maddeler ve ısı etkisinde gerçekleştirilir. Başlangıçta ağırlıklı olarak viskoz yapıda olan kauçuk, vulkanizasyon sonrasında üç boyutlu elastik bir ağa dönüşür. Vulkanizasyon, ilk olarak 1839’da Charles Goodyear tarafından keşfedilmiştir. Kauçuklar için kullanılan vulkanizasyon sistemlerine kükürt, peroksit ve diğer pişirici sistemler olmaz üzere 3 grupta incelemek mümkündür. Peroksit yarı ömürlü ve ısıl bozunma hızı, vlkanizasyon sistemi için hangi peroksitin en uygun olduğunun belirlenmesin rol alan önemli özelliklerdir. Peroksitin yarılanma ömrü peroksitin %50’sinin bozunmasını tamamladığı süreyi ifade eder. Bu süre, tipik bir reometre eğrisi üzerindeki t’50 (dk) değeri ile ilgilidir. t’90 (dk) ise yaklaşık olarak yarı ömrün 4 katı olup, peroksitin yaklaşık %90’ının bozunduğu zaman ile ilişkilendirilebilir. Peroksit vulkanizasyonunda minimum vulkanizasyon süresi, ilgili sıcaklıkta yarı ömrün on katı olmalıdır. Optimum malzeme özelliklerinin elde edilmesi amacıyla pres vulkanizasyon parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu parametreler arasında sıcaklık, basınç ve süre bulunur. Bu çalışmada pres basıncı ve sıcaklığı sabit tutulmuş olup EPDM malzemenin optimum pres vulkanizasyon süresi deneysel yöntemler ile optimize edilmeye çalışılmıştır. EPDM malzemenin reometre verilerinden alınan t’100 değeri ve bu değerin artan katları (1,05; 1,10; 1,15; 1,20; 1,25) ile pres vulkanizasyonu sağlanmış olup test plakası üzerinden malzeme testleri gerçekleştirilerek mekanik değerler incelenmiştir. Se50 değerinin sabit kaldığı nokta (t’100 x 1,10) optimum kürlenme süresi olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kauçuk, EPDM, Vulkanizasyon, Peroksit Vulkanizasyonu, Optimizasyon 


Keywords: