BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gaye ÖZDAMAR
RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA FARKLI FORM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
 
Çocuk edebiyatının temel uygulama alanlarından biri olan resimli çocuk kitapları, çocuğun edebiyat ile ilk kez tanışmasına aracılık eden bütünsel eserlerdir. Resimli kitaplar büyüyen çocukların kelime haznelerini gelişir, okuryazarlık yolunda sağlam bir temel atmış olurlar ve bebeklikten başlayarak çoğunlukla ebeveynleri eşliğinde gerçekleştirdikleri okumalar paralelinde keyifle edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde bilişsel ilerleme kaydederler. Hikaye metninin, akış içinde resimler ile birbirini tamamlayan bir bütün olarak, iç içe geçmiş bir yapıda sunulduğu tür olan resimli çocuk kitaplarının yazar, çizer ve tasarımcıları; çalışmalarını şekillendirirken sanat, tasarım, sosyal bilimler ve mühendislik gibi farklı alanlardaki disiplinler arası bilgi ve deneyimlerden beslenirler. Resimli çocuk kitapları türünde hayata geçirilen eserler arasında, kitabın materyal olarak farklı formlarda kullanımı ile, eser ile okuyucusu arasındaki etkileşimin ve okuyucuda yaratılan nihai etkinin pekiştirildiği örnekler bulunmaktadır. Kitabı oluşturan kağıt, karton gibi materyallerin açılır-kapanır (pop-up) sayfalar, çek-it / aç-kapa alanlar, kitap sayfaları ve kapaklarında farklı şekillerde kesit uygulamaları, kitapların farklı şekilde katlanması ile oyuncak benzeri nesnelere dönüştürülmesi gibi yöntemler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, uluslararası arenada üretilen, kitabın bir materyal olarak ele alınarak tasarlandığı, farklı formlara sahip resimli kitap örnekleri incelenmiştir. Sonuç olarak, resimli kitapların algılanması sırasında devreye giren görme ve dokunma duyularının, kitabın form yapısının klasik resimli kitap formundan farklılaştırılarak ve hikaye ile resim unsurları ile anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde uygulanması ile, duyusal algıların tecrübe boyutuna evrildiği; kullanıcı deneyimi açısından kitabın tüketilme şekline, görsel ve metin okumanın ötesinde farklı bir etki boyutu kazandırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0001-6427-7787

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Resimli Çocuk Kitabı, Materyal Olarak Kitap Tasarımı 


Keywords: