BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazlıhan KILIÇASLAN, Kadir GÖK
SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE BORU İÇİNDEKİ HAREKETLİ SIVILARIN EROZYON KOROZYON ANALİZİ: FARKLI EROZYON MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖNERİSİ
 
Bu araştırma, boru içinde hareket eden sıvıların neden olduğu erozyon/korozyon etkilerini derinlemesine incelemekte ve bu etkilerin sayısal hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak detaylı bir analizini sunmaktadır. Çalışma, sıvıların metal veya metal olmayan malzemelerle temas etmelerinden kaynaklanan erozyon/korozyonu değerlendirmek üzere farklı erozyon oranı modellerini içeren bir sayısal hesaplama yaklaşımını benimsemektedir. Özellikle, petro-kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan boru sistemlerindeki akışkan taşıma süreçlerinin kritik bir unsuru olan bu çalışma, boru içindeki akışın neden olduğu erozyon/korozyon etkilerini anlamaya odaklanmaktadır. Analizlerde kullanılacak hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı olarak Ansys Fluent, karmaşık akış şartlarını modellenmesi ve bu şartlar altında oluşan korozyon etkilerinin anlaşılması için etkili bir araç olarak tercih edilecektir. Bu çalışmanın temel odak noktalarından biri, farklı erozyon modellerinin (Genel Erozyon Modeli, Finnie, McLaury ve Okka) boru içindeki akışkanların erozyon/korozyonu nasıl karakterize ettiğini ayrıntılı bir şekilde açıklamaktır. Her bir modelin teorik temelleri, kullanım alanları ve sınırlamaları üzerine detaylı bir analiz sunularak, mühendislik uygulamalarında hangi modelin daha uygun olabileceği konusunda değerli bilgiler sağlanacaktır. Çalışmanın bir sonraki aşaması, bu farklı erozyon modellerinin kullanıldığı analizlerin kapsamlı bir karşılaştırmasını içerecektir. Bu karşılaştırma, her bir modelin performansını belirleme, avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya çıkarma ve belirli bir uygulama senaryosu için en uygun modelin belirlenmesine yönelik değerli bilgiler sunacaktır. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar, endüstriyel boru sistemlerinin tasarımı ve bakımı konusunda mühendislik uygulamalarına önemli bir katkı sağlayabilir. ORCID NO: 0000-0001-5736-1884

Anahtar Kelimeler: Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Erozyon Korozyonu, Finnie Modeli, McLaury Modeli, Okka Modeli 


Keywords: