BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buğra EYİDOĞAN, Pedram KHATAMINO
SES VERİSİNDEN DUYGU DURUM ANALİZİ: TEK BOYUTLU EVRİŞİMSEL SİNİR AĞLARININ AVANTAJLARI ÜZERİNE DENEYLER
 
İş dünyasının dinamikleri, performans değerlendirme süreçlerinde toplantıların taşıdığı önemi açıkça göstermektedir. Toplantıların verimliliği, katılımcıların duygu durumları ve genel gidişatın analizi, iş performansının ve verimliliğin temel belirleyicilerinden biridir. Bu yazıda, iş dünyasındaki toplantıların duygu ve performans analizi alanındaki önemi vurgulanacak ve bir proje ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Proje, Westerops yazılım şirketi tarafından yürütülmektedir. Westerops, yerinde Ar-Ge merkezi ünvanını taşıyan bir şirket olarak, yeni teknolojileri iş süreçlerine entegre etme hedefiyle bu projeye öncülük etmektedir. Proje, toplantıların ses kayıtlarını kullanarak duygu ve performans analizi gerçekleştirmektedir. Proje sürecinde, Google Colab gibi gelişmiş araçlar kullanılmıştır. Bu araçlar, ses kayıtlarının analizinde ve model geliştirmesinde büyük bir avantaj sağlamıştır. Başlangıçta, Mel Frekans Kepstral Katsayıları (MFCC) esas alınarak 2D Convolutional Neural Network (CNN) modeli gibi derin öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Ancak, projenin özgün hedeflerine ulaşmak için daha fazla geliştirme gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, 1D CNN modeli, Chroma STFT, Mel Spectrogram gibi daha zengin özelliklerle güçlendirilmiştir. Ayrıca, mevcut veri seti, internet kaynaklarından elde edilen diğer duygu durumu verileriyle birleştirilerek modelin genelleme kapasitesi artırılmış ve sonuçlar %95 gibi yüksek bir doğruluk oranı elde edilmiştir. Bu çalışma, iş dünyasındaki toplantıların ses analizi ile duygu ve performans değerlendirmesi yapma potansiyelini gözler önüne sererken, geliştirilen 1D CNN modelinin etkinliğini de kanıtlamaktadır. İş dünyasında toplantıların daha derinlemesine anlaşılması ve çalışanların performansının iyileştirilmesi açısından bu araştırma önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Sonuç olarak, toplantıların iş dünyasındaki etkisini daha ayrıntılı bir şekilde incelemek ve bu etkinin ölçümünü yapmak için ses analizi gibi yeni bir araştırma alanı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğal Dil İşleme, 1D-CNN , Duygu Durum 


Keywords: