BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emre DEMİR
SİLAH ÜSTÜ EKİPMANLARDA ÖMÜR VE İŞLEV TAYİNİ İÇİN ŞOK TEST DÜZENEĞİ TASARIM ANALİZ VE PROTOTİP İMALATI
 
Bu çalışmada, MPT-76 milli piyade tüfeğinde kullanılan gece, gündüz ve termal görüş dürbünleri gibi silah üstü ekipmanların gerçek şok etkisi altındaki ömür tayinini belirlemeyi amaçlayan, elektropnömatik kontrollü bir test sistemi tasarlamıştır. Tasarım doğrulaması, Ansys Workbench üzerinden, sahada ölçülen şok profilleri kullanılarak ömür ve yorulma analizleri ile gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçlarına göre gerekli tasarım iyileştirmeleri üretim öncesinde mevcut ön tasarıma uygulanmış ve nihai tasarım elde edilmiştir. Tasarıma uygun şekilde, prototip imalatları yapılmıştır. Prototip üzerinde, proje isterlerine uygun şok testleri yapılmış ve kalibrasyonu sağlanmıştır. Elektropnömatik sistemler, tüfeğin üzerine monte edilen ekipmanların gerçek kullanım koşullarını taklit etmek amacıyla kullanılmıştır. Sistem, atış şok birimi, koruyucu ve taşıyıcı yapılar, pistonlu koruma kapağı, atış kontrol bilgisayarı ve pnömatik ve elektronik bağlantı elemanları ve panosundan oluşmaktadır. Test düzeneği, silahın kavrama ve mesnetleme bölgelerine uygun olarak yerleştirilen üç eksenli şok izolatörlerince sönümlenmiştir. Şok izolatörleri, gerçek şok değerlerine uygun kalibrasyon sağlamak için 3 eksende öteleme hareketi yapabilme özelliğine sahiptir. Oluşan şok etkisiyle birlikte 3 eksen üzerindeki ivmeler, ivme sensörleri aracılığıyla ölçülmüş ve özel yazılım ile atış kontrol bilgisayarında işlenmiştir. Atış kontrol bilgisayarı üzerinden istenilen test döngü adetleri, elektropnömatik ekipmanların kontrolleri ve haberleşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, silah üstü ekipmanların gerçek şok etkisi altındaki performansını değerlendirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Çalışma uzun, ömür ve atış testlerinin ekonomik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımıştır. ORCID NO: 0000-0001-9899-3052

Anahtar Kelimeler: Silah Üstü Ekipman, Yapısal Analiz, Şok ve Ömür 


Keywords: