BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu YAMAN
SU ARMATÜRLERİNİN KULLANICI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN TASARIM UNSURLARI: BİR İNCELEME
 
Armatür tasarım süreçleri, fonksiyonellik ve estetik gibi unsurların mükemmel bir denge içinde bir araya getirilmesini gerektirir. Bu süreç kullanıcı ihtiyaçları, beklentileri ve pazar trendlerinin derinlemesine analizi ile mümkündür. Tasarım ekipleri çeşitli konseptler oluşturup ve bunları detaylı olarak geliştirirken, malzeme seçimi, ergonomi, kullanılabilirlik ve dayanıklılık gibi faktörler ise titizlikle değerlendirilir. Prototip aşamasında, tasarımın uygunluğu test edilir ve kullanıcı geri bildirimleri dikkate alınır. Tasarım süreci, sürekli iyileştirme ve yenilikçilik anlayışıyla devam ederken, ürünün tasarımı ve fonksiyonelliği arasında harmoni hedeflenir. Sonuç olarak, armatür tasarımı, teknik hassasiyetin sanatsal dokunuşla buluştuğu özgün ve kullanıcı odaklı bir süreçtir. Ürün tasarımı sürecinde son yıllarda en yaygın şekilde kullanılan yöntemlerden biri ise Tasarım Odaklı Düşünme’dir. Tasarım odaklı Düşünme yaklaşımı; insanı odağa alarak tasarıma, ürün ya da hizmete ulaşmayı hedefler ve insana en iyi cevabı verene kadar süreçler devam ettirilir. Kullanıcılar, Tasarım sürecinin en önemli basamağı olan ilk aşamada sürece dahil edilir ve süreç kullanıcıya doğru soruları sorarak, problemin keşfedilmesi ile başlar. Tasarımcılar böylece kullanıcının geçmiş deneyimlerini ve ürünü kullanırken karşılaştığı basamaklardaki davranışını en erken şekilde tanımlar. Bu yaklaşım doğrultusunda; ‘Tasarım Süreci’nin en başında, odak noktasına insanı alarak beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak anket çalışması yapılmış, Su Armatürlerinin kullanıcı tercihlerini etkileyen tasarım unsurları incelenmiştir. Kullanıcı geri bildirimleri ve tercihlerinin dikkate alınmasının, Su Armatürü tasarımlarının hedef kitleye daha uygun hale getirilmesinde kritik bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada; Su Armatürleri kapsamında ürün ve ambalaj tasarımı, ergonomi, dayanıklılık ve kalite algısını yansıtması, temizlik ve bakım kolaylığı, kişiselleştirmeye olanak sağlaması, renk-malzeme çeşitliliği, enerji verimliliği sunması ve teknolojik inovasyon beklentisinin karşılanması gibi faktörlerin kullanıcı tercihleri üzerindeki etkisinin incelenmesiyle; kullanıcı memnuniyetini artırabilir ve tüm bu faktörlerin dengeli kombinasyonu ile pazarda rekabet avantajı da sağlanabilir. Su armatürü endüstrisinde tasarım ve insan odaklı stratejilerin geliştirilmesi, ürün geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi için de önemli bir temel oluşturarak; üreticiler, tasarımcılar, gelecek araştırmalar ve uygulamalar için bir rehber sunması amacı taşınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı Tercihleri, Su Armatürleri, Renk, Malzeme, Tasarım 


Keywords: