BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra Nur ERDOĞAN, İpek ŞENGÜL
SUMU YAKUSHIMA REGENERATIVE RESIDENCE VE WALL HOUSE YAPILARININ BİYOFİLİK TASARIM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
 
İnsan ve doğa ilişkisini sağlıklı temeller üzerine kurarak insan için uygun yaşam ortamı sağlamak, mimaride ve iç mimaride önemli koşullar arasında yer almaktadır. Bu disiplinlerde doğal unsurlar barındıran mekânların, kullanıcıların deneyimleri üzerindeki etkisini araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde biyofilik tasarım çerçevesindeki unsurlara uygun tasarlanan konut yapılarının örneklerine az rastlanmaktadır. Buna karşın dünya genelinde insan-doğa arasındaki bağlantının güçlenmesine yönelik unsurları konut tasarım kriterlerine dahil eden yapılara sıkça rastlamak mümkündür. Bu çalışma, Sumu Yakushima Regenerative Residence ve Wall House yapılarındaki biyofilik tasarım ilkeleriyle örtüşen unsurları tespit etmekte ve iki yapıya dair bir analiz sunmaktadır. Bu iki yapının seçilmesinin nedeni; hem güncel örnekler arasında yer alması hem de yenilikçi biyofilik tasarım unsurlarını bünyesinde barındırmasıdır. Çalışmanın odak noktasını oluşturan yapılarda tespit edilen biyofilik tasarım ögelerinin ülkemizde inşa edilmesi planlanan konutlara uygulanabilirliğinin artırılması için bir alan açması amaçlanmakta ve gelecekteki tasarım kararlarına dahil edilmesi için farkındalık oluşturması hedeflenmektedir. Bu bağlamda; Sumu Yakushima Regenerative Residence ve Wall House yapıları, Kellert ve Calabrese’in hazırladığı “Biyofilik Tasarım Uygulaması” belgesinde doğanın doğrudan kullanımı, doğanın dolaylı kullanımı, mekân ve yer deneyimi olarak sınıflandırılan biyofilik tasarımın üç deneyimi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda değerlendirme kriterlerine karşılık gelen noktalar sentezlenmiş ve olumlu noktalar tespit edilmiştir. Tespit edilen noktalarla gelecekteki örnekler için daha nitelikli mekan oluşumlarına yönelik genel bir çerçeve sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0001-9628-9061

Anahtar Kelimeler: Biyofilik Tasarım, Konut Tasarımı, Doğanın Doğrudan Kullanımı, Doğanın Dolaylı Kullanımı, Mekân ve Yer Deneyimi 


Keywords: