BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feray ALUCLU, Elif NAZLIM
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ GÖZLEMLENEBİLİR BİR ÜRETİMİ OLARAK: MEYSARİ OTEL PROJESİ
 
Sürdürülebilir yaşam, uzun dönemde doğal kaynakların korunmasının yanında çevreye zarar vermeyen, çağdaş yaşama uyum sağlayan ve teknolojiden beslenen bir yaşam modelidir. Bu bağlamda Aslı Mimarlık olarak Azerbaycan’ın en eski yerleşkelerinden biri olan Samakhi şehrinde 514.600 m²lik bir alanda, 2021 senesinde inşasına başladığımız otel ve sağlık/spa yapısında çağdaş teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir bir yaklaşım benimsendi. Üç ayrı aşamada (analiz, tasarım, uygulama) gerçekleştirdiğimiz projenin analiz aşamasında; çevreye ve iklime yönelik bulgularda, arazinin yüksek rakımda, irili-ufaklı üzüm bağlarının içinde bulunduğu ormanlık bir alanın içinde konumlandığı tespit edildi. Proje alanına yazları nemli ve serin, kışları kuvvetli rüzgarların hâkim olduğu verisinden hareketle yapıların konumları belirlendi. Projenin ikinci aşaması olan üretim aşamasında, kültürel ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınarak otelin ana kütlesi, Azerbaycan’a ait tarihi kervansaray tasarımı ve yöresel cephe süslemelerinden esinlenerek tasarlandı. Otelin istihdamı yörede yaşayan insanlardan ve yerel ustalarından sağlandı. Yörenin Lahiç taşı ve yerel ağaçları yapı malzemesi olarak kullanılırken, peyzaj örtüsü olarak bölgenin az su tüketen endemik bitkileri tercih edildi. Otel bahçesinde sera alanları kuruldu ve otelde kullanılmak üzere doğal sebze üreticiliği sağlandı. Biyolojik arıtma sistemleri entegre edilen projenin peyzajında ekolojik bir çözüm olarak damlama sistemi kullanıldı ve yağmur suyu toplama havzaları tasarlandı. Yapı cephelerinde, çift cidar taş örgü duvar sistemi ile doğal yalıtım sağlandı. Analiz aşamasında elde edilen veriler ışığında bütün mahallerin doğal olarak havalandırılmasına dikkat edildi. Açık alanlarda enerji ihtiyacını solar panellerden karşılayan aydınlatma elemanları kullanıldı. Karbon ayak izini azaltmak için bisiklet rotaları oluşturuldu. Üst hedefi sürdürülebilir bir tasarım modeli sunmak olan projemizin uygulama aşamasının 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması ön görülmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6844-727X

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Meysari Otel, Sürdürülebilir Tasarım, Enerji Etkin Tasarım 


Keywords: