BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali EMİROSMANOĞLU, Ahmet GÖKDEMİR, Ahmet ERDAĞ
TARİHİ BİR YAPININ MALZEMELERİNİN RESTORASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA KALECİK KALESİ ÖRNEĞİ
 
Tarihi yapılar bir toplumun geçmişle olan bağlarını en iyi şekilde temsil eden unsurlardan biridir. Tarihi yapılar yıllar içinde birçok iç ve dış etkenlerle yapısal bozulmaya uğramakta ve hatta bazı yapılar yok olmaya yüz tutmaktadır. Restorasyon çalışmaları günümüze kadar varlığını sürdüren tarihi yapıları bir anlamda canlandırma ve yaşamlarını uzatma işlemidir. Tarihi yapıların günümüz şartlarıyla restorasyonunun yapılıp sağlıklı bir biçimde varlığını sürdürebilmesi kültür mirası ve tarih bilinci açısından önem arz etmektedir. Geçmişten geleceğe köprü olan tarihi yapıların korunması, uygun teknik ve uygun malzeme seçimleri ile mümkün olabilmektedir. Uygun teknik ve malzeme seçiminin yanlış ya da eksik olduğu durumlarda tarihi yapının geçmişle olan bağları zarar görebilmektedir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada; tarihi yapıların restorasyonunda uygun teknik seçimi Ankara Kalecik Kalesi özelinde ele alınmıştır. M.Ö. 200’lü yıllara dayanan Kalecik Kalesi; şu anda mevcut haliyle varlığını sürdürmektedir. Kalecik Kalesi 2001 yılında kısmi olarak restorasyona uğramıştır. Çalışmamız kapsamında kale surlarından 4 cepheye (güney, kuzey, doğu, batı) ait malzeme örnekleri alınmış ve bu örnekler deneylere tabi tutularak malzeme özelikleri araştırılmıştır. Çalışmamız kapsamında Kalecik Kalesi’nin giriş kısmında bulunan sur duvarlarının modellemesi yapılmış ve statik analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Mevcut malzeme özellikleri ve güncel durumu göz önüne alındığında ölü yükler altında stabil olan tarihi kalenin, deprem kuvvetleri sonucunda hasar alabileceği öngörülmüştür. ORCID NO: 0000-0001-9898-3794

Anahtar Kelimeler: Restorasyon, Kale, Sayısal Modelleme, Ankara Kalecik 


Keywords: