BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak TÜRK, Ekin DELİBAŞ
TARIM MAKİNELERİNDE İMALAT TOLERANSLARININ ÖNEMİ
 
Tarım makineleri tarım sektöründe verimlilik, işgücü tasarrufu, teknolojik gelişme, tarım çeşitliliği ve ihracat potansiyeli gibi birçok açıdan büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'nin tarım sektöründe tarım makinelerinin kullanımını yaygınlaştırması, tarımsal üretimi ve sektörün büyümesini destekleyecektir. Tarım sektöründe tarım makinelerinin sağlam ve dayanıklı olması,hem işletmelerin verimliliğini hem de güvenliğini artırır. Bu da tarım işlerinin daha sorunsuz bir şekilde yürütülmesine olanak sağlar ve sektörün gelişimine katkıda bulunur. Makine veya mekanizma yapımında beraber çalışan parçaların, aralarında değişebilir özellikte olmaları istenir. Ayrı iş yerlerinde yapılmış olsalar bile yedek parçaların, sonradan hiçbir düzeltme gerektirmeden yerlerine uymaları önemlidir. Ayrıca bazı parçaların yerlerine istenilen bir boşlukta takılması, bazılarının da gereği kadar sıkı oturması istenir. Örneğin baskı altında geçirilmiş bir burç sıkıca oturtulmuş olmalıdır. Bazı işlerde parçanın asıl ölçülerden farkı fazlaca olabildiği halde, bazılarında bu ölçü farkının asıl ölçüye daha yakın olması gerekebilir. Tarım makinelerinde imalat toleransları, üretim sürecinde kullanılan parçaların belirli bir standart içinde üretildiği ve montajlandığı tolerans aralıklarını ifade eder. Bu toleranslar, makine parçalarının birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Makine parçalarının uyumlu olması, işleme performansını ve etkinliğini etkiler. Parça ve montaj hatalarını azaltır, üretim verimliliğini artırır, performans ve hassasiyeti iyileştirir, maliyetleri düşürür ve ürün kalitesini artırır. Makine parçalarının doğru boyutlarda üretilmesi ve montajlanması, aşınma, yıpranma ve kırılma gibi sorunları önleyebilir. Yanlış toleranslar, parçaların uyumsuz olmasına ve dolayısıyla makinelerin yanlış çalışmasına neden olabilir. Ayrıca parçaların hızla aşınmasına veya hasar görmesine sebep olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tolerans, Ölçü, Boşluk 


Keywords: